Research Projects

Ongoing research projects

STARK – Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet | 2018-

STARK-projektet möter det globala målet; Framtidens hälsa och sjukvård. Hälsosam livsstil i medelåldern kan förbättra fysisk förmåga senare i livet. Detta leder till att individen får stärkt självständighet, ökat välbefinnande och livskvalitet, samt minskad fallrisk som äldre. STARK-projektets vision är att utarbeta ett e- hälsoverktyg för att tidigt identifiera åldersrelaterade försämringar samt bearbeta implementeringsväg så e- hälsoverktyget kan göras tillgängligt för befolkningen för att skatta fysisk förmåga och uppmuntra individen att stärka eller bibehålla fysisk förmåga. Redan vid 60 års ålder uppkommer majoriteten av åldersrelaterade försämringar. Det saknas idag kontroll och övervakning inom sjukvården av tidiga markörer vilket behövs för…

Read more
STARK – Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet | 2018-
LighTEST – Testbeds for future production of lightweight products using smart material solutions | 2017-

LighTEST – Testbeds for future production of lightweight products using smart material solutions | 2017-

A distributed test bed will be developed for lightweight products with future demands for properties and circularity. Three sections will be developed and linked together in a cycle: A test bed for rapid development, testing and characterization of advanced materials and their ability to meet customer requirements at the component and system level. A test bed for rapid and accurate evaluation of recycling and circularity of design, material solutions and processes. A test bed/pilot plant for development of production methods and technologies, also for upscaling of materials in complete solutions (at the component and system level) to medium and high…

Read more

Test-Arena Blekinge | 2017-

The overall strategy for the "Test Arena Blekinge" is Smart Specialization with a focus on the innovation potential in the region. The overall and long-term goal of the project is that the small and medium-sized companies in Blekinge in Marine Technology, Telecom / IT and eHealth should have increased their capacity for innovation and strengthened their competitiveness through collaboration and the establishment of three test arenas. The purpose of the project is primarily to create open test arenas in the three focus areas Marine Technology, Telecom / IT and eHealth, during which we will carry out six concrete development projects…

Read more
Test-Arena Blekinge | 2017-
Kortare ledtid genom avancerade verktygsstrukturer med fokus på plåtformning | 2017-

Kortare ledtid genom avancerade verktygsstrukturer med fokus på plåtformning | 2017-

Projektets syfte är att minska ledtiden för pressverktyg genom ökad leverantörssamverkan och forskning. Projektet kommer använda och vidareutveckla en effektiv och tillförlitlig länk, istället för resurskrävande sammanfogning, mellan plåtformningssimulering och strukturanalys av industriella pressverktyg, samt utveckla riktlinjer för hantering av press- och verktygsdeformationer. Länken har varit väldigt lyckad och snabb då den har använts för vikt och styvhetsoptimering av pressverktyg. Dessa metoder är tänkta att: Effektivisera verktygsbeställningar och konstruktion av verktyg. Drastiskt reducera inprovningstiden av pressverktyg. Ge bättre och snabbare plåtformningssimuleringar och beredningsarbete. Beräkna och kompensera mot skillnader i olika pressar och processvariationer över tid. Väsentligt öka möjligheterna för support…

Read more

Social Inkludering och Tillväxt i Blekinge | 2016-

Syftet är att starta en inkubator för arbetsintegrerande sociala företag i Blekinge. Verksamheten ska finnas i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Resultatet förväntas bli fler entreprenörer, stärkt entreprenörskap och i förlängningen ökad tillväxt i Blekinge. Mål:  Att utveckla en inkubator i regionen som möjliggör för entreprenörer/företag i Blekinge att starta, etablera och/eller vidareutveckla hållbara affärsidéer och arbetsintegrerande sociala företag. Inkubatorsmiljöer kommer fysiskt att upprättas i Karlskrona kommun, Karlshamns kommun och Ronneby kommun. Att identifiera och sprida modeller, strukturer och arbetssätt för en tvärsektionell samverkan inom näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor, vilka ska bidra till en samsyn och en stark, enhetlig…

Read more
Social Inkludering och Tillväxt i Blekinge | 2016-
Marine Engineering | 2015 –

Marine Engineering | 2015 –

With over 300 years of naval history, few other regions beside Karlskrona has marine engineering in its DNA to such an extent. Background With both the Coast Guard and the naval base in Karlskrona, it is natural that BTH invests in research in their areas of expertise; security, monitoring and identification, but also the management of identified threats to the marine environment. Also around the design of vessels in marine environment there are issues to deal with on product development scale around an organisation like SAAB Kockums. When marine resource use globally today is largely made up of different types…

Read more

Model Driven Development and Decision Support | 2013-

Building an international research profile in the area of Sustainable Product-Service System Innovation at Blekinge Institute of Technology This Knowledge Foundation (KKS) profile+ project application is based on a clear vision and objective regarding model driven development and decision support for sustainable product-service system (PSS) innovation and is building on the further deepening of the ongoing profile work with perspectives of raising international recognition through further presence in top publications, partnering with academics internationally, and also affecting educational programmes at BTH. The ongoing digitalisation is an already integrated part of the work, while the profile+ is extending the Data Driven…

Read more
Model Driven Development and Decision Support | 2013-
Measuring Innovation Capability in Teams – MINT | 2011-

Measuring Innovation Capability in Teams – MINT | 2011-

Objectives: Innovation capability is important for industrial companies today in order to be competitive on the market. But the questions are first, how can the current state of innovation capability be known? And second, what need to be undertaken to increase the innovative performance? These were the guiding questions behind this research project being conducted at Volvo Construction Equipment regarding innovation performance in product development and R&D and to link activities to innovation outcome. Download Innovation Management whitepaper "Measuring for Innovation - A Guide for Innovative Teams" (2010). BTH project Leader: Prof Tobias Larsson Staff: Prof Tobias Larsson, André Benaim (PhD candidate) Time span: 2011- Funding: VINNOVA Product…

Read more

Design for Wellbeing | 2004-

Objectives: Design for Wellbeing redirects the focus of product development from technology-based development, via needs-based development, to participative product development and innovation. By adapting a multidisciplinary approach, involving health sciences and engineering disciplines, we are able to manage the entire development cycle from an initial understanding of users’ needs to studies of finished products in use. Design for Wellbeing is carried out in the form of research projects, application studies and student projects, building on experiences from research and education projects. The courses are project-based and team-structured, and students work closely with corporate partners on real-world innovation projects. Design for Wellbeing…

Read more
Design for Wellbeing | 2004-

Find finalized projects here.