Ongoing research projects

MakerTruck | 2019-

MakerTruck syftar till att underlätta och möjliggöra (kulturell) omvandling av individer, företag och organisationer genom att införa snabb prototypning och digital kompetens. Att anpassa sig till förändringar, och lära sig ny kompetens, kommer kräva att individer, företag och organisationer demokratiserar idégenerering och återkoppling. Nya kompetenser och teknologier måste snabbare plockas upp i utbildningssystemet ifall relevans för framtiden ska finnas. MakerTruck Genom att sätta tillverkarkultur (maker culture, Makers - The New Industrial Revolution) på hjul kommer vi dit där människor samlas och låter dem inse hur lätt, roligt och intuitivt det är att göra saker ur idéer med exempelvis 3D-skrivare, CNC-maskiner,…

Read more
MakerTruck | 2019-
Blekinge Teknikaccelerator | 2020-

Blekinge Teknikaccelerator | 2020-

Samverkansparterna vill med projektet göra en kraftsamling i Blekinge för att bidra till att näringslivets förmåga till ekonomisk förnyelse ökar.  Projektet bygger på att utveckla och etablera en teknikaccelerator som ska underlätta för studenter, forskare, entreprenörer, intraprenörer, idéägare och företag med idéer till teknikbaserade innovationer att i en accelererad process utveckla och verifiera tekniska så kallade proof-of-concept eller minimum viable prototypes (mvp's). Syfte Projektet utgår från ett av Blekinges styrkeområden, digitalisering, som pekas ut som centralt för innovationssatsningar i den regionala utvecklingsstrategin. I länet finns spetskompetens i digital teknik, både i näringslivet och på Blekinge Tekniska Högskola. Den kompetensen vill…

Read more

SUCCCE – Smart use of communication in complex care environments

Accelerating the SUCCCE project The SUCCCE product consists of both hardware and software, and is operated by physical input and/or handsfree by voice. It is an innovation for alarm management and decision support for health care professionals. Medical information, such as patent vital signs, are presented on a heads-up display in the users field of view. The advanced data filtering in SUCCCE makes sure that alarms and information are received by staff with matching responsibilities. By using smart glasses with a heads-up display that is handsfree and intuitively operated, and two-way communication (voice, pictures and film), health care professionals get…

Read more
SUCCCE – Smart use of communication in complex care environments
AVANS – Development of Second-Cycle MSc Programme in Mechanical Engineering | 2019-

AVANS – Development of Second-Cycle MSc Programme in Mechanical Engineering | 2019-

Projektet syftar till att utveckla och påtagligt förnya Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Baserat på resultat från KKS forskningsprofil Model-Driven Development and Decision Support - MD3S, är målet att skapa ett program som utbildar och förbereder ingenjörsstudenter för digital produktutveckling där de kan samarbeta med företagspartners kring framtida innovationer i ett sammanhang och en miljö som genomsyras av modellering, simulering och data-driven utveckling av komplexa produkt-tjänste-lösningar. Genom designaktiviteter tillsammans med företag och studenter, kommer vi att ta fram nytt upplägg och nya kurser som är baserade på en grundlig genomgång och analys av företagens behov av utveckling inom…

Read more

LighTEST – Testbeds for future production of lightweight products using smart material solutions | 2017-

A distributed test bed will be developed for lightweight products with future demands for properties and circularity. Three sections will be developed and linked together in a cycle: A test bed for rapid development, testing and characterization of advanced materials and their ability to meet customer requirements at the component and system level. A test bed for rapid and accurate evaluation of recycling and circularity of design, material solutions and processes. A test bed/pilot plant for development of production methods and technologies, also for upscaling of materials in complete solutions (at the component and system level) to medium and high…

Read more
LighTEST – Testbeds for future production of lightweight products using smart material solutions | 2017-
Test-Arena Blekinge | 2017-

Test-Arena Blekinge | 2017-

The overall strategy for the "Test Arena Blekinge" is Smart Specialization with a focus on the innovation potential in the region. The overall and long-term goal of the project is that the small and medium-sized companies in Blekinge in Marine Technology, Telecom / IT and eHealth should have increased their capacity for innovation and strengthened their competitiveness through collaboration and the establishment of three test arenas. The purpose of the project is primarily to create open test arenas in the three focus areas Marine Technology, Telecom / IT and eHealth, during which we will carry out six concrete development projects…

Read more

Marine Engineering | 2015 –

With over 300 years of naval history, few other regions beside Karlskrona has marine engineering in its DNA to such an extent. Background With both the Coast Guard and the naval base in Karlskrona, it is natural that BTH invests in research in their areas of expertise; security, monitoring and identification, but also the management of identified threats to the marine environment. Also around the design of vessels in marine environment there are issues to deal with on product development scale around an organisation like SAAB Kockums. When marine resource use globally today is largely made up of different types…

Read more
Marine Engineering | 2015 –
Model Driven Development and Decision Support | 2013-

Model Driven Development and Decision Support | 2013-

Building an international research profile in the area of Sustainable Product-Service System Innovation at Blekinge Institute of Technology PSS Design for the World’s Large Market Businesses are recognising and pursuing the opportunity to design appropriate products and services to serve the market known as the… Read more VCE Electric Site Scaled Demo Volvo CE is making steady progress towards realizing their sustainable construction vehicle goals of zero accidents, zero emissions, zero unplanned… Read more Model Driven Decision Arena – MDDA One success factor in engineering design is the ability to make effective and risk-managed decisions in a timely manner. Rarely……

Read more

Measuring Innovation Capability in Teams – MINT | 2011-

Objectives: Innovation capability is important for industrial companies today in order to be competitive on the market. But the questions are first, how can the current state of innovation capability be known? And second, what need to be undertaken to increase the innovative performance? These were the guiding questions behind this research project being conducted at Volvo Construction Equipment regarding innovation performance in product development and R&D and to link activities to innovation outcome. Download Innovation Management whitepaper "Measuring for Innovation - A Guide for Innovative Teams" (2010). BTH project Leader: Prof Tobias Larsson Staff: Prof Tobias Larsson, André Benaim (PhD candidate) Time span: 2011- Funding: VINNOVA Product…

Read more
Measuring Innovation Capability in Teams – MINT | 2011-
Design for Wellbeing | 2004-

Design for Wellbeing | 2004-

Objectives: Design for Wellbeing redirects the focus of product development from technology-based development, via needs-based development, to participative product development and innovation. By adapting a multidisciplinary approach, involving health sciences and engineering disciplines, we are able to manage the entire development cycle from an initial understanding of users’ needs to studies of finished products in use. Design for Wellbeing is carried out in the form of research projects, application studies and student projects, building on experiences from research and education projects. The courses are project-based and team-structured, and students work closely with corporate partners on real-world innovation projects. Design for Wellbeing…

Read more

Finalized research projects

STARK – Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet | 2018-2019

STARK-projektet möter det globala målet; Framtidens hälsa och sjukvård. Hälsosam livsstil i medelåldern kan förbättra fysisk förmåga senare i livet. Detta leder till att individen får stärkt självständighet, ökat välbefinnande och livskvalitet, samt minskad fallrisk som äldre. STARK-projektets vision är att utarbeta ett e- hälsoverktyg för att tidigt identifiera åldersrelaterade försämringar samt bearbeta implementeringsväg så e- hälsoverktyget kan göras tillgängligt för befolkningen för att skatta fysisk förmåga och uppmuntra individen att stärka eller bibehålla fysisk förmåga. Redan vid 60 års ålder uppkommer majoriteten av åldersrelaterade försämringar. Det saknas idag kontroll och övervakning inom sjukvården av tidiga markörer vilket behövs för…

Read more
STARK – Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet | 2018-2019
Center of Excellence – stamping (förstudie) | 2018-2019

Center of Excellence – stamping (förstudie) | 2018-2019

Förstudien kommer att handla om hur ett "Center of excellence" inom området stamping ska utformas och etableras i Olofström/Blekinge. Förstudiens mål är att arbeta fram en komplett verksamhetsplan för hur detta "Center of Excellence" ska utformas och etableras. PROJEKTINFORMATION BTH project leader: Prof Tobias Larsson Time span: 20180903-20190531 Funding: 800 kSEK (400 Tillväxtverket, ERUF) Partners:  Blekinge Tekniska HögskolaOlofströms Näringsliv ABRegion BlekingeVolvo Cars

Read more

Social Inkludering och Tillväxt i Blekinge | 2016-2018

Syftet är att starta en inkubator för arbetsintegrerande sociala företag i Blekinge. Verksamheten ska finnas i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Resultatet förväntas bli fler entreprenörer, stärkt entreprenörskap och i förlängningen ökad tillväxt i Blekinge. Mål:  Att utveckla en inkubator i regionen som möjliggör för entreprenörer/företag i Blekinge att starta, etablera och/eller vidareutveckla hållbara affärsidéer och arbetsintegrerande sociala företag. Inkubatorsmiljöer kommer fysiskt att upprättas i Karlskrona kommun, Karlshamns kommun och Ronneby kommun. Att identifiera och sprida modeller, strukturer och arbetssätt för en tvärsektionell samverkan inom näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor, vilka ska bidra till en samsyn och en stark, enhetlig…

Read more
Social Inkludering och Tillväxt i Blekinge | 2016-2018
STOSIP – Strategic, Tactical and Operational implementation of Sustainability into the Innovation Process | 2015-2018

STOSIP – Strategic, Tactical and Operational implementation of Sustainability into the Innovation Process | 2015-2018

The objective of STOSIP is to support manufacturing companies to integrate and implement sustainability on strategic, tactical and operational levels in the company in order to be able to bring forward sustainable innovations, creating competitive advantages and increased value to its customers. Integration and implementation is enhanced with the ability to measure: maturity level of sustainability integration and management; sustainability consequences of different solutions, and then; quantify and visualize the progress of sustainability implementation. The project aims to support that by combining qualitative and quantitative approaches in a way to clarify the picture of the sustainability- and value profile of…

Read more

ExDin III – Expertnätverk i diagnostik | 2015-2017

I takt med den åldrande befolkningen och de medicinska behandlingsmetoderna utvecklas ökar antalet personer som är multisjuka, vilket gör diagnostiken mer komplex och krävande. Projektet ska ta fram en modell för hur för samverkan mellan specialister i diagnostiska nätverk kan gå från projekt till ordinarie verksamhet. Samverkan sker mellan fem akademiska parter, tre landsting och två företag. ExDIN III is the continuation of the ExDIN project into a phase C project in VINNOVA's Challenge Driven Innovation theme Future healthcare. Objective: Medical imaging is facing major challenges. The demographic and geographic structure needs to be addressed with new approaches and services. Digitalisation…

Read more
ExDin III – Expertnätverk i diagnostik | 2015-2017
VITUM – VIrtual TUrbine Module demonstrator | 2014-2017

VITUM – VIrtual TUrbine Module demonstrator | 2014-2017

The aim of the project is to demonstrate how innovative solutions can be developed if traditional modular and component interfaces are challenged and to enable a hardware demonstrator for Clean Sky II. The project aim to develop and demonstrate technologies and capabilities that can be realized a s several components in a turbine module are functionallt integrated. An example is the "integrated plug" concept that is used to focus and drive progress in the project. Deliverables from the project is an open platform where variable geometric models that can be tailor ed to alternative engine architectures. Also, the establishment of…

Read more

SåNätt – Collaboration as Enabler for Light Weight Vehicles | 2011-2013

Objectives: SÅNÄTT is a collaborative project driven by the common goal of strengthening the competitiveness of the Swedish automotive industry through lightweight innovation. Academics, automotive suppliers and one vehicle manufacturer collaborated in the research and development of design concepts aimed to cost effectively reduce the weight of a classic family saloon by 20-40%. Increase supply chain collaboration to create new products and services that increase competitiveness. Enable organisations to efficiently integrate research in innovation, technology (with focus on light structures) into development of new solutions within automotive supply chain. BTH Participants: Tobias Larsson, Massimo Panarotto BTH project leader: Prof Tobias Larsson Time…

Read more
SåNätt – Collaboration as Enabler for Light Weight Vehicles | 2011-2013
FI-STAR – Future Internet Social and Technological Alignment Research | 2013-2015

FI-STAR – Future Internet Social and Technological Alignment Research | 2013-2015

Objective FI-STAR will establish early trials in the Health Care domain building on Future Internet (FI) technology leveraging on the outcomes of FI-PPP Phase 1. It will become self-sufficient after the end of the project and will continue on a sustainable business model by several partners. In order to meet the requirements of a global Health industry FI-STAR will use a fundamentally different, “reverse” cloud approach that is. It will bring the software to the data, rather than bringing the data to the software. FI-STAR will create a robust framework based of the “software to data” paradigm. A sustainable value…

Read more

WIESD – Women at the forefront of Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Development | 2013-2014

Objectives: WIESD is a unique program designed to foster Women's entrepreneurial skills, and to apply Innovative thinking and Sustainable Development knowledge in the creation of new business, the growth of existing business, and the expansion of women-owned/women-led companies. BTH project leader: Prof Tobias Larsson Time span: 2013-2014 Funding: 1 MSEK Partners: BTH, Region Blekinge Related links: http://www.wiesd.net

Read more
WIESD – Women at the forefront of Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Development | 2013-2014
Decision Support for Sustainable Value Chains – DecSUS | 2010-2013

Decision Support for Sustainable Value Chains – DecSUS | 2010-2013

Objectives: This project aims to provide product developers with quick and cost-effective decision support to address product life cycle sustainability issues, thereby facilitating industrial ability to produce more sustainable and profitable products. This breaks down into the following project objectives: - O1: Explore the current state of art and state of practice within the fields of sustainable product innovation, product-service system innovation and decision support systems. - O2: Develop a method (tool) to identify, define and quantify sustainability/value integrated drivers for product development used for decision support in early development phases. - O3: Validate through test cases together with industry the…

Read more

BESST – Breakthrough in European Ship and Shipbuilding Technologies | 2009-2013

Objective: The Large Scaled Integrating Project BESST "Breakthrough in European Ship and Shipbuilding Technologies" aims to achieve a breakthrough in competitiveness, environmentally friendliness and safety of European built ships. Focusing on passenger ships, ferries and mega-yachts, the results will to a large extend be applicable also to other ships. A holistic life cycle performance assessment on ship level will guide the technical developments on system level, clustered in System Groups. The results will be integrated in virtual show cases (ship concepts) demonstrating the technical solutions as well as the life cycle impact compared to current designs. BTH project Leader: Prof Claes…

Read more
BESST – Breakthrough in European Ship and Shipbuilding Technologies | 2009-2013
Strategic Research Agenda: LEADING INNOVATION: en nationell agenda för organisering och ledning av och för innovation | 2012-2013

Strategic Research Agenda: LEADING INNOVATION: en nationell agenda för organisering och ledning av och för innovation | 2012-2013

Managing and organizing an effective and innovative product development for increased productivity  A company ́s ability to create new values is crucial to its success and its survival. These values are created by the products and services the company offers its customers. A major factor behind the value creation is the methods and processes that result just in the ability to conduct both effective and innovative product development. With a strategic agenda in this area, we will show the challenges that companies face when they must remain competitive and which are related to management and organization of product development. We…

Read more

Strategic Research Agenda: Blue Energy | 2012-2013

Blue Energy - Project Description for the development of strategic research and innovation agenda in marine energy. Blå Energi, en strategisk Innovationsagenda för Marin Energi. Ocean energy is an area with great potential to create benefits for the environment and climate, together with jobs and sustainable growth. Sweden has a unique opportunity to become a leader in this growing industry of the future. In order to succeed, besides political action in the form of long-term rules, increased collaboration between industry, research institutes, academia and the public sector is needed. A strategic research and innovation agenda that brings together a broad…

Read more
Strategic Research Agenda: Blue Energy | 2012-2013
Makerspace Youth | 2013

Makerspace Youth | 2013

Makerspace Youth is a project aiming at enhancing the skills and knowledge of younger unemployed persons to make them; more attractive to the market; find interest in technology; try and work with new technologies.   Innovationsförmåga och entreprenöriell verksamhet pekas ut som vägen ut ur en global konkurrenssituation där låglöneländer attraherat industrijobb och produktionsverksamhet under senaste decenniet. För Sverige (ca 1700 mdr i export 2011, varav 1400 mdr relaterat till produktförsäljning) är det kännbart med minskad verksamhet i traditionella industrisektorn. Detta tillsammans med regionala demografiska utmaningar i Blekinge där unga är speciellt utsatta gör det intressant att satsa på att…

Read more

Center for Tele Medicine – Sustainable Products and Services within E-health and Tele Medicine | 2010-2012

Objectives: The project will provide a cost-effective development of sustainable e-health related services and products. This should be done by various pilot project demonstrators to create realistic scenarios. Primarily this is done for the County Council of Blekinge but also other potential customers may be targeted. The project will create a technological-medical frontier area that can generate new business in Blekinge. BTH project Leader: Prof Bo Helgesson Time span: 2010-2012 Funding: 18 MSEK (9 MSEK from Tillväxtverket, 9 MSEK from partners) Academic partners: BTH. Industrial Partners: Tillväxtverket, County Council of Blekinge, Telecom City. Related links: Project info at the Design for Wellbeing project site News items: …

Read more
Center for Tele Medicine – Sustainable Products and Services within E-health and Tele Medicine | 2010-2012
Wave Power System Development | 2010-2012

Wave Power System Development | 2010-2012

Project completion brief: BTH-PDRL-Project-OHT-completed.pdf In cooperation with Ocean Harvesting Technology. Participants: A. Berghuvud, A. Josefsson, C. Hedberg PhD thesis of Andreas Josefsson: Identification and Simulation Methods for Nonlinear Mechanical Systems Subjected to Stochastic Excitation

Read more

PrimCareIT – Tele-conferencing to fight social and professional isolation | 2012-2014

Objectives: The project will provide a cost-effective development of sustainable e-health related services and products, especially focused on tele-consultation solutions. This should be done by pilot project demonstrators to create realistic scenarios for  a future sustainable health care. The overall aim of PrimCare IT is to raise the attractiveness of remote primary health care for medical professionals by the means of tele-consultation and tele-mentoring. Thereby the project counteracts brain drain and professional isolation in sparsely populated areas for more equal access to primary health care in the BSR. A better deployment of tele-consultation and tele-mentoring including social media has strong potential…

Read more
PrimCareIT – Tele-conferencing to fight social and professional isolation | 2012-2014
Quality of sandwich composites and composite-steel joints in response to fatigue, impacts, explosions, and design parameters | 2011-2013

Quality of sandwich composites and composite-steel joints in response to fatigue, impacts, explosions, and design parameters | 2011-2013

Objective: Methods and tools for hull monitoring in composites ships, together with manufacturing methods for composites. These methods can be used for monitoring, at manufacturing, and for ships at sea, saving time in dock. Budget: 9 MSEK (KK Foundation), BTH 4.5 MSEK Time: 2011-2013 Partners: Kockums Karlskronavarvet AB (Thyssen Krupp), DIAB AB, and Baltic Engineering AB Main applicant and project leader: Prof Claes Hedberg Participants: Claes Hedberg, Babak Khoda Bandeloo, Oleg Rudenko, Ansel Berghuvud

Read more

A Directive Sonar | 2009-2011

Project completion brief: BTH-PDRL-Project-DirectivSonar-completed.pdf In cooperation with: Kockums AB Participants: Sara Andersson, Michael Einwächter, Claes Hedberg, Hideyuki Nomura

Read more
A Directive Sonar | 2009-2011
Dynamics in Metal Cutting | 2009-2011

Dynamics in Metal Cutting | 2009-2011

Project completion brief: BTH-PDRL-Project-DynamicsMetalCutting-completed.pdf Industrial PhD support: Sandvik AB STA participants: Martin Magnevall PhD thesis of Marting Magnevall: Simulation and Experimental Methods for Characterization of Nonlinear Mechanical Systems

Read more