Center of Excellence – stamping (förstudie) | 2018-2019

Center of Excellence – stamping (förstudie) | 2018-2019

Förstudien kommer att handla om hur ett “Center of excellence” inom området stamping ska utformas och etableras i Olofström/Blekinge.

Förstudiens mål är att arbeta fram en komplett verksamhetsplan för hur detta “Center of Excellence” ska utformas och etableras.

PROJEKTINFORMATION

BTH project leader: Prof Tobias Larsson

Time span: 20180903-20190531

Funding: 800 kSEK (400 Tillväxtverket, ERUF)

Partners: 

  • Blekinge Tekniska Högskola
  • Olofströms Näringsliv AB
  • Region Blekinge
  • Volvo Cars