Monthly Archives: February 2023

DemoCreate | 2023

DemoCreate – Creative power for a democratic society DemoCreate är ett tvärgående, transformativt innovationsprogram för den kreativa sektorn. Genom att frigöra och förstärka den demokratiska och innovativa kraften hos kulturella och kreativa näringar är målet att bygga ett dynamiskt och inkluderande samhälle som värnar om alla medborgares grundläggande friheter. Arbetet utgår från att ett fritt […]

Read More

A Study of the Boundary Conditions in the ISO-16630 Hole Expansion Test

Abstract As new and more advanced sheet metal materials are introduced to the market, more accurate techniques for determination of failure limits are needed. One area that needs attention is edge formability, where the ISO-16630 standardized Hole Expansion Test currently is used to express this through the Hole Expansion Ratio. Over the years, this standard […]

Read More

“Pricka soptunnan” dagens innovationsutmaning!

Bastasjö Friskola åk 5 var på besök med 25 kids som var sugna på förstå mer kring teknikens möjligheter. Under en session i makerspacet fick de av Professor Tobias Larsson en kortare inblick i hur teknikutvecklingen har gett människan en bättre tillvaro, men också vilka problem och utmaningar det fört med sig, främst kring miljön. Sharing       

Read More

I-STAMP project progress meeting in Spain

The partners of I-STAMP project met in Mondragon Spain between 6th and 7th February to discuss project progress and exchange learnings. I-STAMp project aims to develop cost-effective and affordable actuators and sensors, together with fully automatic control systems to achieve self-adjustable production systems in automotive press lines. Read more about the project and partners at […]

Read More

DemoCreate; Nytt projekt inom Impact Innovation!

Vinnova, Formas och Energimyndigheten har haft en gemensam utlysning inom “Impact Innovation”. Som ett led i processen att utforma upp till fem aktörsdrivna och kraftfulla program får nu 23 (av 98) så kallade förberedelseprojekt stöd för att utveckla programidéer tillsammans med andra nyckelaktörer som kan driva omställning. Programmen ska riktas mot en eller flera övergripande […]

Read More

Value Innovation projects 2022

In 2022, the students from the Value Innovation course partnered with the municipality of Karlskrona in the quest for innovative designs under the theme ‘sustainable tourism’, going on to develop 3 complementary solutions under the theme ‘intelligent waste’.

Read More