Programmes and thesis

Produktutveckla och konstruera framtidens innovativa produkter och lösningar för ett hållbart samhälle!

Ingenjörer i Maskinteknik har byggt ryggraden i Sveriges industri, och kommer ha en än viktigare roll i omställningen till ett hållbart samhälle.

Kom och läs våra utbildningsprogram som gör dig till en modern digital produktutvecklare med en framtidssäkrad verktygslåda för problemlösning. Du pluggar forskningsnära och i nära samverkan med våra industripartners, och blir redo för en global karriär!

"VÄRLDEN ÄR FULL AV PROBLEM SOM BEHÖVER LÖSAS!"
Jenny Elfsberg (industridoktorand vid BTH Maskinteknik) valde att studera till ingenjör för att hon är nyfiken helt enkelt. Och nyfikenheten tog henne till drömjobbet som ansvarig för Volvos innovationscentrum i Silicon Valley.

Läs mer om vår forskning i Product Development Research Lab.

Läs mer om examensarbeten.

Sök till BTH Maskinteknik vid BTH!

Civilingenjör i Maskinteknik-Produktutveckling: Ansök här!

Högskoleingenjör i Maskinteknik: Ansök här!

Vad gör en Ingenjör?

Professor Tobias Larsson berättar om ingenjörsyrket.

Föreläsning: Maskinteknik

Programansvarig Christian Johansson Askling ger en mini-föreläsning om produktutveckling.

Våra program

Samtliga våra program är såväl forsknings- som appliaktionsnära, och har projektuppgifter som utförs i nära samverkan med industripartners för att säkerställa att utmaningarna inte bara är teoretiska utan även realistiska.

Civilingenjör Maskinteknik - Produktutveckling | 300hp

Vill du ha en gedigen teknisk utbildning med både bredd och hållbarhetsfokus? Då ska du studera till Civilingenjör i Maskinteknik-Produktutveckling. Civilingenjörer inom detta område är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Efter examen kan du arbeta som produktutvecklare, konstruktör, strategisk projektledare eller expert inom olika branscher, inklusive energiförsörjning, rymdindustri, förpackningsföretag, offshoreindustri och medieföretag.

Läs mer

Högskoleingenjör Maskinteknik | 180hp

Vill du vara med och utveckla morgondagens maskiner och produkter? För att bli en framgångsrik produktutvecklare behöver du både teoretiska och praktiska kunskaper. Dessa kan du skaffa genom att studera till Högskoleingenjör i Maskinteknik. Efter din utbildning kan du arbeta som utvecklingsingenjör, maskiningenjör, konstruktör, utvecklingsansvarig eller konstruktionschef.

Läs mer

Masterprogram Maskinteknik - Strukturmekanik | 120 hp

Utbildningen förbereder dig för arbete med avancerad produktutveckling eller med forskning inom maskinteknik. Efter avklarad examen behärskar du bland annat virtuell och fysisk modellering, simulering, experimentell undersökning och optimering.

läs mer

Produktutveckling - Distans | 120hp

Gillar du teknik och vill jobba som konstruktör eller produktutvecklare? Jobbar du redan i industrin men önskar högre kompetens som leder till nya arbetsuppgifter? Goda kunskaper i produktutveckling och maskinteknik gör det möjligt.

läs mer

Projektarbeten

I programmen genomförs projekt kontinuerligt i kurserna, se en del projektresultat nedan, och fullständig lista här.

Gjutgods av återvunnen termoplast

Gjutgods av återvunnen termoplast

“We protect your belongings”Challenge: Konstruera ett koncept över en plaståtervinningsstation på Blekinge Tekniska Högskola där termoplaster kan återvinnas som nytt filament och till gjutgods med…

Läs mer
Smart electric toothbrush with BBT Temperature sensor

Smart electric toothbrush with BBT Temperature sensor

Smart electric toothbrush with BBT Programme: Master in Mechanical Engineering Course: MT2568 Value Innovation Corporate partner:  Challenge: To implement the BBT in the toothbrush (Blue…

Läs mer
ReGlove – A recyclable glove in an increasingly wasteful world

ReGlove – A recyclable glove in an increasingly wasteful world

We protect your belongings Programme: 2020 Thesis Project, Master in Mechanical Engineering – Innovative and sustainable product development Course: TE2502 Thesis Project Corporate partner: Volvo…

Läs mer
Stanford ME310 project wraps up with EXPE – Online

Stanford ME310 project wraps up with EXPE – Online

ReGlove, a circular solution for recycling and remanufacturing Personal Protective Equipment in the form of single-use gloves made from a special form of Polyvinyl alcohol.…

Läs mer

Maskinteknik Instagram

Maskinteknik YouTube

Kurser och paket

Här finns sökbara kurser för yrkesverksamma; högskoleförberedande samt fristående.

Smart industri: Människa/maskin-samarbete inom industri 4.0 | 7.5 hp

Få en övergripande förståelse för behovet av
förnyelse inom industrin och omställningen till produktion som är allt mer automatiserad,
digitaliserad och uppkopplad.

I den smarta industrin kommunicerar maskiner, komponenter och människor med varandra, och kursen
ger deltagarna möjlighet att förstå såväl utmaningar som möjligheter med framväxande teknologier som digitala tvillingar, kollaborativa robotar och cyberfysiska system, samt förstärkt och virtuell verklighet.

Läs mer
Sök nu

Lean produktion | 7.5 hp

Syftet med kursen är att ge en helhetsbild över begreppet Lean produktion och en förståelse för relationerna mellan filosofi, principerna och verktygen i Lean produktion.

Läs mer
Sök nu

Strömningslära | 7.5 hp

Kursen ger studenten en grundläggande förståelse för hur marin verksamhet bedrivs ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. Kunskaper och färdigheter som erhålls i kursen används senare i programmet i de mer avancerade kurserna, och ger en grund för den marintekniska miljö den färdiga ingenjören möter.

läs mer
Sök nu

Examensarbete

Inom ovanstående program gör studenterna projektarbete och avhandlingar.

  • Ladda ner mapp om samarbete med studenter (svenska) här.
  • Ladda ner informationsblad om BTH-avhandling: bth-exjobb-informationsblad
  • Genom vår publikationsportal kan du hitta historiska studentarbetet som exempel. Sök efter “maskinteknik" för att hitta avhandlingar.

Portal för examensarbeten, jobb, internships.

Vanliga frågor | FAQ

Jag är intresserad av programmet Civilingenjör i Maskinteknik med inriktning på innovativ och hållbar produktutveckling. Jag undrar inom vilka industrier kommer någon som gått utbildningen kunna arbeta inom som produktutvecklare?

Vi har sett en ganska stor bredd av företag som de examinerade studenterna jobbar inom. Dels ser vi exempelvis att fordonsindustrin med Volvo, Scania och deras underleverantörer är vanliga arbetsplatser. Andra arbetsplatser där vi har flera alumner är exempelvis IKEA, Ericsson, Tetrapak och olika konsultbolag.

Vi försöker utbilda i en ganska generisk metodik med verktyg och metoder som de flesta har behov av när det gäller konstruktion och produktutveckling.

Det finns många vägar att välja och man får ganska mycket ett arbetssätt som man tränar upp i projektkurser vilket innebär att man kan välja sin väg antingen under eller efter utbildningen.

Vilket CAD-system använder ni av på BTH?

Vi använder senaste utgåvan av Autodesk Inventor Professional samt även medföljande simuleringsverktyg såsom Nastran-in-CAD, mm i vår undervisning. Det är ett CAD/CAE-paket för 3D-solidmodellering med lösningar exempelvis CAM, Simulering, Design Automation, mm i jämförbar paritet med exempelvis Creo, Catia, Siemens NX, och SolidWorks.

Man brukar säga att det viktiga är att förstå och kunna handha ett verktyg i paritet med något dessa och förstå parametrisk modellering riktigt bra för att ha en bra kunskap om den delen av ingenjörsarbetet. Det är det som vi fokuserar på i vår CAD-undervisning.

Sedan är det inte stor skillnad mellan dem, och det går sedan, med några timmar nötande av tutorials i något av de andra verktygen, ganska lätt att ställa om till att vara bra på dem också – bara du har en bra grundförståelse av solidmodellering.

Vad är skillnaden mellan Civilingenjör och Högskoleingenjör?

Skillnaden ligger lite i djupet på utbildningen, båda har en solid grund i matematik, fysik, CAD, hållfasthetslära, maskinelement, mm. Men eftersom det är 2 år mer på civil så går vi lite mer på djupet i den och där läser man fler avancerade kurser. Båda utbildningarna är yrkesförberedande med flera projektarbeten där man får prova på att jobba i verkliga projekt med företag, men det blir lite olika omfattning beroende på vilket program man läser.

Skillnaden mellan Civilingenjör och Högskoleingenjör

Om man läser Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik 3 år, kan man sedan hoppa på Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik?

Man kan (om man uppfyller antagningskraven) byta från det ena till det andra programmet, i mån av plats, eftersom programmen inledningsvis delar flera av kurserna. Det är dock så att de allteftersom från år 2 skiljer sig åt då Civilingenjörerna fördjupar sig vidare i de olika ämnena medan högskoleingenjörerna lägger mer fokus på tillämpning, och därför är det bra att byta så fort man känner sig säker på att man vill göra det valet.

Vad är det för behörighet som krävs för respektive utbildningsprogram i Maskinteknik?

För Civilingenjör i Maskinteknik är det Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.

För Högskoleingejör i Maskinteknik är det Grundläggande behörighet samt Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1.

Kommer man arbeta praktiskt genom att t.ex. producera prototyper och testa dem?

Ja, absolut! Vi tror mycket på “learning-by-doing", att man lär genom att bygga antingen i verkstan eller i prototyp-labbet Makerspace. Många gånger behöver man testa med användare om det man bygger faktiskt funkar och det som löser deras behov, andra gånger måste man testa hur långt det går innan den sönder.

Att redan under studierna bygga erfarenhet om vad som funkar och inte funkar, samt bygga på sitt självförtroende är en viktig del av en ingenjörsutbildning. 

Vi har utrustning för bearbetning i metal, trä, 3d-print, laserskärare, smart-industri, elektronik (Arduino, Raspberry Pi, mm).

Jag undrar hur mycket man arbetar med digitala verktyg som CAD och hur mycket fokus det är på just hållbar produktutveckling?

De två aspekterna sker i en mix. 

Verktyg som CAD och även simuleringsverktyg som exempelvis FEM är viktiga att använda i projekten. Ser vi på exempelvis var utvecklingen är på väg kommer det nog vara fler simuleringsverktyg eftersom de blir mer användarvänliga och datorer allt bättre. 

Sedan kommer man ju jobba med metoder och lösa problem i projekten och där blir ju exempelvis Hållbar produktutveckling och verktyg förr att ta fram Cirkulära lösningar med låg miljöpåverkan viktigt. Det handlar mycket om processen som man jobbar efter och de beslut som man tar i projekten.

Som grund för allt har man också ämnen som matematik, fysik, samt maskinteknikämnen som hållfasthetslära, materiallära, maskinelement, med mera. 

Kan jag börja läsa Maskinteknik på vårterminen?

Vi har bara intag för nya studenter på höstterminen med start sista veckan i augusti, så med andra ord har vi inte något intag till vårterminen.

Kan de som har/läst kandidatexamen i ekonomiprogrammet och företagsekonomi, ansöka till Master i Maskinteknik?

Generellt sett är ett krav för ett Masterprogram inom Maskinteknik att man också har läst ett kandidatprogram inom maskinteknik. Vi har till exempel ett Masterprogram i Maskinteknik med inriktning mot Strukturmekanik (fokuserar beräkningar och simulering av maskintekniska konstruktioner) och det kräver till exempel att man har en Bachelorexamen / Kandidatexamen i Maskinteknik.

Behöver jag köpa egen dator för mina studier och vad rekommenderar ni att jag skaffar?

Vi uppmuntrar alla studenter att ta med egen dator som kan användas i studierna. Du kommer att ha nytta av en egen bärbar dator, inte bara på lektioner utan även i biblioteket och vid tentamen. 

Under tiden du är student har du access till programvaror som exempelvis Office-paket, CAD-systemet Autodesk Inventor (och flera andra av Autodesks produkter), simulerings program (Abaqus), beräkningsprogramvara (Matlab) och mycket mer. Principen är att man identifierar sig som student och får använda programvaror i utbildningssyfte för sina studier. Läs mer här om vilka program man har access till: https://studentportal.bth.se/page/tillgang-till-programvara

Under tiden med Coronapandemin har merparten av undervisningen skett på distans och vi har med anledning av risk för smittspridning stängt datorsalar. Därför har det varit viktigt att man har tillgång till en dator och bra uppkoppling för att kunna bedriva studier på distans. 

Det mest krävande programmet som vi har är vårt CAD-program Autodesk Inventor (som studenter får ladda ner gratis via Autodesks Education-program), med höga krav på grafikprestanda. Därför anger vi den specifikationen som rekommenderat till våra studenter att beakta när man köper en ny dator. 

Specifikation dator: 

CPU: 

Rekommenderat: 3.0 GHz+, 4-kärnor

Minimum: 2.5 GHz

RAM-minne:

Rekommenderat: 32 GB RAM

Minimum: 16 GB RAM (räcker till mindre assemblies om max 500 delar)

Grafikkort (GPU): 

Rekommenderat: 4 GB GPU (106 GB/S bandbredd); DirectX 11-kompatibelt. 

Minimum: 1 GB GPU (29 GB/S bandbredd); DirectX 11-kompatibelt. 

Lagringsutrymme: 

Minimum: 40 GB för Autodesk Inventor; lägg därtill till utrymme för operativsystem, andra program och fillagring.

Rekommenderar: Ganska mycket mer än minimum, beroende på hur mycket tid man vill lägga på att optimera lagring så kan nog 500 GB+ eller till och med 1TB vara bra. 

Nätverk: bredbandsuppkoppling rekommenderas 

Operativsystem: 64-bit Windows 10. 

Angående Apple-dator: 

De flesta ingenjörsprogramvarorna som vi använder på programmet är endast kompatibla med Windows och vi har erfarit svårigheter med att få igång dessa programvaror på virtualiserade Windowsinstallationer på Apple-datorer. Vi har inte möjlighet att bistå med support för dessa problem. Vi rekommenderar därför att man köper en Windows-dator. Vi har inte möjlighet att bistå med support för dessa problem och rekommenderar därför Windowsdatorer.

Läs mer om datorkrav här: https://www.bth.se/utbildning/nyss-antagen/it-helpdesk/egendator/ 

Har du vidare frågor är du välkommen att kontakta programansvarig för ditt program.