Archives

VaViM – Validation of virtual models used for simulation of autonomous vehicle systems | 2022

In order to achieve scalability and robustness, verification and validation (V&V) of self-driving vehicle systems need to be largely performed virtually. This requires validated models on sensors, vehicles and environments where the systems are to operate. The aim of this pre-study is to identify state-of-the-art (SoA) and high-priority research questions within methods for validating models […]

Read More

Ligth2Sustainable – Kompetenscenter för pressnings- och formningsteknologi | 2021-2022

Teknisk utveckling och globalisering förändrar ständigt förutsättningarna för industrier världen över. Den senaste utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik har förkortat geografiska avstånd och öppnat nya marknader, vilket resulterat i uppdelning av produktionsprocesser i allt mindre beståndsdelar för att utnyttja konkurrensfördelarna på olika platser. Produktionen idag och i framtiden kommer att fortsätta att ske inom i […]

Read More

Net based education for Digitalisation and Industry 4.0 – NU4DI | 2021-2023

The project aligns with the BTH strategy of enlarging the recruitment base for distance studies including national and international students, capitalizing on the engineering and pedagogical competencies developed during a pluriannual research profile on Model-Driven Development and Decision Support (MD3S). In line with the BTH strategic directions, the project shall be seen as the first […]

Read More

PREDICT | 2020-2024

Concluding remarks and results Public report here PREDICT has generated results and tools that are used to increase reliability of failure prediction of sheet metal forming simulation in finite element models (FE-model). The work in this project was focused to accurately model the effect of complex load cases like non-linear strain path (NLSP), stretch-bending and […]

Read More

STARK – Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet | 2018-2019

STARK-projektet möter det globala målet; Framtidens hälsa och sjukvård. Hälsosam livsstil i medelåldern kan förbättra fysisk förmåga senare i livet. Detta leder till att individen får stärkt självständighet, ökat välbefinnande och livskvalitet, samt minskad fallrisk som äldre. STARK-projektets vision är att utarbeta ett e- hälsoverktyg för att tidigt identifiera åldersrelaterade försämringar samt bearbeta implementeringsväg så […]

Read More

Center of Excellence – stamping (förstudie) | 2018-2019

Förstudien kommer att handla om hur ett “Center of excellence” inom området stamping ska utformas och etableras i Olofström/Blekinge. Förstudiens mål är att arbeta fram en komplett verksamhetsplan för hur detta “Center of Excellence” ska utformas och etableras. PROJEKTINFORMATION BTH project leader: Prof Tobias Larsson Time span: 20180903-20190531 Funding: 800 kSEK (400 Tillväxtverket, ERUF) Partners:  Blekinge Tekniska Högskola Olofströms […]

Read More