Archives

VaViM – Validation of virtual models used for simulation of autonomous vehicle systems | 2022

In order to achieve scalability and robustness, verification and validation (V&V) of self-driving vehicle systems need to be largely performed virtually. This requires validated models on sensors, vehicles and environments where the systems are to operate. The aim of this pre-study is to identify state-of-the-art (SoA) and high-priority research questions within methods for validating models […]

Read More

Ligth2Sustainable – Kompetenscenter för pressnings- och formningsteknologi | 2021-2022

Teknisk utveckling och globalisering förändrar ständigt förutsättningarna för industrier världen över. Den senaste utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik har förkortat geografiska avstånd och öppnat nya marknader, vilket resulterat i uppdelning av produktionsprocesser i allt mindre beståndsdelar för att utnyttja konkurrensfördelarna på olika platser. Produktionen idag och i framtiden kommer att fortsätta att ske inom i […]

Read More

Net based education for Digitalisation and Industry 4.0 – NU4DI | 2021-2023

The project aligns with the BTH strategy of enlarging the recruitment base for distance studies including national and international students, capitalizing on the engineering and pedagogical competencies developed during a pluriannual research profile on Model-Driven Development and Decision Support (MD3S). In line with the BTH strategic directions, the project shall be seen as the first […]

Read More

STARK – Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet | 2018-2019

STARK-projektet möter det globala målet; Framtidens hälsa och sjukvård. Hälsosam livsstil i medelåldern kan förbättra fysisk förmåga senare i livet. Detta leder till att individen får stärkt självständighet, ökat välbefinnande och livskvalitet, samt minskad fallrisk som äldre. STARK-projektets vision är att utarbeta ett e- hälsoverktyg för att tidigt identifiera åldersrelaterade försämringar samt bearbeta implementeringsväg så […]

Read More

Center of Excellence – stamping (förstudie) | 2018-2019

Förstudien kommer att handla om hur ett “Center of excellence” inom området stamping ska utformas och etableras i Olofström/Blekinge. Förstudiens mål är att arbeta fram en komplett verksamhetsplan för hur detta “Center of Excellence” ska utformas och etableras. PROJEKTINFORMATION BTH project leader: Prof Tobias Larsson Time span: 20180903-20190531 Funding: 800 kSEK (400 Tillväxtverket, ERUF) Partners:  Blekinge Tekniska Högskola Olofströms […]

Read More