Blekinge Teknikaccelerator | 2020-2022

Blekinge Teknikaccelerator | 2020-2022

Samverkansparterna vill med projektet göra en kraftsamling i Blekinge för att bidra till att näringslivets förmåga till ekonomisk förnyelse ökar. 

Projektet bygger på att utveckla och etablera en teknikaccelerator som ska underlätta för studenter, forskare, entreprenörer, intraprenörer, idéägare och företag med idéer till teknikbaserade innovationer att i en accelererad process utveckla och verifiera tekniska så kallade proof-of-concept eller minimum viable prototypes (mvp's).

Gå in i Tech Concept Lab!

Syfte

Projektet utgår från ett av Blekinges styrkeområden, digitalisering, som pekas ut som centralt för innovationssatsningar i den regionala utvecklingsstrategin. I länet finns spetskompetens i digital teknik, både i näringslivet och på Blekinge Tekniska Högskola.

Den kompetensen vill vi samla i en miljö dit studenter, entreprenörer, forskare, företag och offentliga aktörer kan vända sig för att i en strukturerad process utveckla tekniska koncept till verifierade prototyper. De prototyper som bedöms ha störst potential erbjuds plats i Blekinge Business Incubator eller plockas upp av befintliga företag.

Vid projektets slut ska följande delmål ha uppnåtts:

  1. Teknisk specialistkompetens ska knutits till acceleratormiljön.
  2. Företag och offentliga aktörer ska ha möjliggjort för medarbetare att lägga tid på att utveckla tekniska koncept i teknikacceleratorn.
  3. En metodik och en coachningsprocess för att accelerera tekniska koncept till verifierade prototyper ska ha utvecklats
  4. Akademiska utbildningsprogram ska vara involverade i teknikacceleratorn.
  5. Resurser för prototyputveckling för att driva forskningskoncept till verifierade prototyper ska finnas knutna till teknikacceleratorn.

What is the accelerator?

Projektinformation

BTH projektledare: Prof Tobias Larsson (project participants from BTH are Tamara Carleton, William Cockayne, and Andreas Larsson)

Projekttid: 2020-2022

Finansiering: 6 MSEK 

Partners: 

  • Blekinge Tekniska Högskola
  • Blue Science Park (Tech Concept Lab)
  • Ericsson
  • Karlskrona Kommun