MakerTruck | 2019-

MakerTruck | 2019-

Update 2024!

MakerTruck blir nu “Mobilt Science Center” och är under Kreativums flagga.

Kreativum Science Center startar upp ett mobilt science center för att nå ut till fler barn och unga i Blekinge. Med projektet Maker Truck Blekinge kompletteras Kreativum science center-verksamhet med en mobil verksamhet.

Under 2024 genomför Kreativum tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola ett Makerspace-projekt “Maker Truck Blekinge”, där Kreativum Science Center blir mobilt. Under året kommer besök att genomföras på skolor, fritidshem och bostadsområden och andra platser i regionen där unga finns.

Initialt kommer besök genomföras på skolor i Karlskrona, Sölvesborg och Ronneby, fritidshem i Olofström samt bostadsområden i Karlshamn. Utöver det kommer Kreativums mobila Science Center att synas på ett antal andra evenemang under året.

– Att möta barn och unga på deras hemmaplan, där de kan känna sig trygga, är ett sätt för oss att visa hur kul och stimulerande det är med teknik i olika former.

Andreas Larsson, vicerektor på Blekinge Tekniska Högskola

Projektsammanfattning

MakerTruck syftar till att underlätta och möjliggöra (kulturell) omvandling av individer, företag och organisationer genom att införa snabb prototypning och digital kompetens.

Att anpassa sig till förändringar, och lära sig ny kompetens, kommer kräva att individer, företag och organisationer demokratiserar idégenerering och återkoppling. Nya kompetenser och teknologier måste snabbare plockas upp i utbildningssystemet ifall relevans för framtiden ska finnas.

Genom att sätta tillverkarkultur (maker culture, Makers – The New Industrial Revolution) på hjul kommer vi dit där människor samlas och låter dem inse hur lätt, roligt och intuitivt det är att göra saker ur idéer med exempelvis 3D-skrivare, CNC-maskiner, DIY-elektronik, programmering och IoT.

Vi kommer att besöka skolor, event, konferenser och helt enkelt ge bekvämlighet och tillgång till tillverkarkultur för att bygga en kritisk massa av “makers” som kan påverka. Utöver det kommer vi att gå till företag och organisationer och erbjuda skräddarsydd förändringsdesign med snabb prototyping av idéer som ryggrad.

Kreativum tillsammans med BTH Product Development Research Lab och linjeföreningen ROST sköter konceptet.

Boka via Kreativum: https://kreativum.se/skola/maker-truck/

Partners

  • BTH
    • Product Development Research Lab
    • Maskinsektionen ROST
  • Ericsson Karskrona
  • Kreativum Science Park
  • Jeppssons Bil
  • Hyper Island Karlskrona
  • TeknikCollege

Relaterat

Kontaktpersoner

Categories: Education, Projects

1 thought on “MakerTruck | 2019-

Comments are closed.