MakerTruck | 2019-

MakerTruck | 2019-

MakerTruck syftar till att underlätta och möjliggöra (kulturell) omvandling av individer, företag och organisationer genom att införa snabb prototypning och digital kompetens.

Att anpassa sig till förändringar, och lära sig ny kompetens, kommer kräva att individer, företag och organisationer demokratiserar idégenerering och återkoppling. Nya kompetenser och teknologier måste snabbare plockas upp i utbildningssystemet ifall relevans för framtiden ska finnas.

MakerTruck

Genom att sätta tillverkarkultur (maker culture, Makers – The New Industrial Revolution) på hjul kommer vi dit där människor samlas och låter dem inse hur lätt, roligt och intuitivt det är att göra saker ur idéer med exempelvis 3D-skrivare, CNC-maskiner, DIY-elektronik, programmering och IoT.

Vi kommer att besöka skolor, event, konferenser och helt enkelt ge bekvämlighet och tillgång till tillverkarkultur för att bygga en kritisk massa av “makers” som kan påverka. Utöver det kommer vi att gå till företag och organisationer och erbjuda skräddarsydd förändringsdesign med snabb prototyping av idéer som ryggrad.

Kreativum tillsammans med BTH Product Development Research Lab och linjeföreningen ROST sköter konceptet.

Boka via Kreativum: https://kreativum.se/skola/maker-truck/

Partners

  • BTH
    • Product Development Research Lab
    • Maskinsektionen ROST
  • Ericsson Karskrona
  • Kreativum Science Park
  • Jeppssons Bil
  • Hyper Island Karlskrona
  • TeknikCollege

Relaterat

Kontaktpersoner

Categories: Education, Projects