Social Inkludering och Tillväxt i Blekinge | 2016-2018

Social Inkludering och Tillväxt i Blekinge | 2016-2018

Syftet är att starta en inkubator för arbetsintegrerande sociala företag i Blekinge. Verksamheten ska finnas i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Resultatet förväntas bli fler entreprenörer, stärkt entreprenörskap och i förlängningen ökad tillväxt i Blekinge.

Social-inkludering-Blekinge-vinjett-300px

Mål: 

 • Att utveckla en inkubator i regionen som möjliggör för entreprenörer/företag i Blekinge att starta, etablera och/eller vidareutveckla hållbara affärsidéer och arbetsintegrerande sociala företag. Inkubatorsmiljöer kommer fysiskt att upprättas i Karlskrona kommun, Karlshamns kommun och Ronneby kommun.
 • Att identifiera och sprida modeller, strukturer och arbetssätt för en tvärsektionell samverkan inom näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor, vilka ska bidra till en samsyn och en stark, enhetlig stödstruktur för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag i hela Blekinge.

Vad vi ska åstadkomma:

 • Vi ska skapa förutsättningar för nya strukturer och samverkansformer som bidrar till att fler arbetsintegrerande sociala företag bildas i regionen.
 • Vi ska också se till att befintliga kan stärkas, och därmed bidrar till fler arbetstillfällen och en långsiktig tillväxt i Blekinge.
 • Några förväntade resultat efter projektets slut är: Att en sysselsättningsökning skett i arbetsintegrerande sociala företag i Blekinge samt att det finns en ökad kompetens, både bland entreprenörer och i stödstrukturen/partnerskap, om hur man leder och stödjer framkomsten av fler arbetsintegrerande sociala företag.
 • Konkret ska också en gemensam strategi och handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag lyfts in i regionens och kommunernas näringslivstrategier.

Projektet pågår 1 januari 2016 till och med 31 december 2018. Total budget är på 9 644 010 kr över 3 år varav EU-medel utgör 4 821 987 kr. Parter som finansierar med kontanta medel: Europiska Regionalfonden (ERUF), Region Blekinge och Coompanion Blekinge. Vi som samarbetar i projektet är: Coompanion Blekinge (som också är projektägare), Region Blekinge, Karlskrona kommun, Karlshamns kommun, Ronneby kommun, BTH, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, FINSAM, Länsbygderådet och KFH Karlskrona Företags- och Hantverksförening. Projektledare: Louise Sandholm Lindell, Coompanion Blekinge. louise.sandholm-lindell@coompanion.se. tfn. 073-4292165.

BTH-personal:  Docent Marco Bertoni, (PDRL)

Projekttid: 2016-2018

Finansiering: 9.6 MSEK (Europeiska Socialfonden ERUF bidrar med 4.8 MSEK, partners 4.8 MSEK)

Partners:

 • Europiska Regionalfonden (ERUF)
 • Region Blekinge
 • Coompanion Blekinge (ProjektledareLouise Sandholm Lindell)
 • Karlskrona kommun
 • Karlshamns kommun
 • Ronneby kommun
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • FINSAM
 • Länsbygderådet
 • KFH Karlskrona Företags- och Hantverksförening

 RELATERADE LÄNKAR

Categories: Completed projects