Archives

Congratulations Jenny Elfsberg, Doctor of Philosophy!

Jenny Elfsberg successfully defended her PhD thesis “Innovation Engineering in Practice: Bridging Exploration and Exploitation in Large Manufacturing Incumbents” in front of some 60 people in the room and online and after thorough questioning by the opponent Professor Martin Steinert (Norwegian University of Science and Technology, Norway) and the grading committee consisting of Professor Mario […]

Read More

Congratulations Alexander Barlo, Licentiate in Mechanical Engineering!

Alexander Barlo presented his licentiate thesis entitled “Failure Prediction of Complex Load Cases in Sheet Metal Forming: Emphasis on Non-Linear Strain Paths, Stretch-Bending and Edge Effects” in front of an +50 people hybrid audience of online listeners and physically present people. Alex made a popular presentation of the background of his research and the findings […]

Read More

DemoCreate; Nytt projekt inom Impact Innovation!

Vinnova, Formas och Energimyndigheten har haft en gemensam utlysning inom “Impact Innovation”. Som ett led i processen att utforma upp till fem aktörsdrivna och kraftfulla program får nu 23 (av 98) så kallade förberedelseprojekt stöd för att utveckla programidéer tillsammans med andra nyckelaktörer som kan driva omställning. Programmen ska riktas mot en eller flera övergripande […]

Read More

PREDICT | 2020-2024

Concluding remarks and results Public report here PREDICT has generated results and tools that are used to increase reliability of failure prediction of sheet metal forming simulation in finite element models (FE-model). The work in this project was focused to accurately model the effect of complex load cases like non-linear strain path (NLSP), stretch-bending and […]

Read More

BTH-forskare i Kina för att diskutera hållbar produktion

En delegation bestående av forskare från bland annat BTH, Lunds universitet, Swerea IVF, Tetra Pak och Volvo Cars har diskuterat hållbar materialformning och dess tillämpningar inom bil- och förpackningsindustrin vid ett veckolångt besök i Kina. Symposiet arrangerades av BTH, Shanghai Polytechnic University och Kunming University of Science and Technology.

Read More

Ny forskningsagenda; Make in Sweden 2030!

Nu är senaste forskningsagendan från Produktion2030 lanserad; “Make in Sweden 2030”, stöttad av VINNOVA. Den innehåller många intressanta reflektioner och konkreta exempel inom smart, digital och hållbar produktion. Maskinteknik/Product Development Research Lab från Blekinge Tekniska Högskola har deltagit och är framförallt fokuserade med sin forskning inom “Styrkeområde 6: Integrerad Produkt- och Produktionsutveckling”. De senaste årens fokusering på […]

Read More