ME310 Convergence week på Stanford

ME310 Convergence week på Stanford

BTHs team i Stanfordprojektet ME310 är precis hemkomna från ”Convergence Week” på Stanford University, där man tillsammans har jobbat med projektet och bestämt sitt slutkoncept som man ska konstruera till slutpresentationen i juni. 

Årets projekt går ut på att utforska behov och möjligheter att ta alternativa energikällor till platser där man inte har lättillgänglig infrastruktur såsom elnät på plats. Dessa alternativa energikällor kommer att vara viktiga för att kunna ställa om framtidens anläggningsmaskiner från diesel till att nyttja mer hållbara drivlinor och energislag. 

Grundidén för ett ME310-projekt är att alla projektdeltagarna samlas ganska tidigt i projektet för en kick-off tillsammans där man får chans att lära känna varandra och börja sätta sig in i den medvetet öppet definierade problemställningen som projektpartnern Volvo utmanar studentteamet med. I år var det inte möjligt på grund av att Coronapandemin medförde restriktioner för internationellt resande, särskilt mellan olika kontinenter. Studenterna har istället fått göra det bästa de kunnat av att lära känna varandra och bygga förtroende för varandra via Zoom. VI uppfattar att det under omständigheterna gått väl och att man har jobbat på parallella och kompletterande problem- och lösningsvägar i sitt utforskande arbete.

När så våren började komma närmare och restriktioner från pandemin började lyftas såg vi dock en möjlighet att åka över till Stanford, precis lagom till att den definitiva lösningsriktningen med slutgiltigt koncept ska bestämmas. Karl-Henrik och Stefan från Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik samt Ludwig och Hedvig från Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi har därför fått chansen att spendera 10 dagar på Stanford University. 

Studenterna har nyttjat tiden på Stanford till att utvärdera den behovsanalys, konceptutveckling och de prototyper som de hittills har gjort för att tillsammans komma fram till vilket som kommer vara deras slutgiltiga produkt- och tjänstekoncept som de kommer presentera när de kommer vara tillbaka på Stanford i juni. 

Under de fem veckodagarna som vi arbetade tillsammans i gruppen spenderades mycket tid i The Loft för att diskutera samt ta beslut gällande projektet. Även en del tid lades på att umgås med studenterna på Stanford för att skapa bättre samhörighet.“, säger Karl-Henrik Andersson, student på Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid BTH.

Vi allesammans kom bra överens och hade många bra diskussioner som hade varit väldigt svårt att ha över zoom. Alla fick komma till tals och vi kom fram till bra saker. Vi beslutade oss för att köra på båda våra idéer vilket jag tycker är en spännande och utmanande lösning, men tror att vi kommer fixa det galant.”, säger Hedvig Ernst, student på Civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi vid BTH.

Därtill hade hela teamet möjligheten att presentera sina resultat och insikter hittills för projektpartnern Volvo på deras innovationskontor Hub335 i Mountain View, där värdefulla diskussioner och input till kommande faser av projektet kunde avhandlas. 

Eftersom teamens lösningar kompletterade varandra bestämde vi oss för att kombinera dem till ett komplett system. Vi insåg att lösningarna inte är innovativa eller transformerande i sig, men det är affärsmodellen och kombinationen som gör den unik. Detta presenterades senare för intressenterna på Volvo Innovation Labs, där vi fick konstruktiv feedback på våra idéer.”, säger Stefan Liedman, student på Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid BTH. 

Studenterna hann även under veckan med att uppleva kring Silicon Valley och San Francisco, samt naturligtvis lära känna sina teamkamrater bättre. 

Den här resan har påmint oss alla om vikten att faktiskt sitta fysiskt med varandra. Jag kunde plötsligt förstå Stanfordstudenterna på ett personligare plan. Alla människor har sin egna glimt i ögat och sina egna uttryck och sånt går bara inte att avkoda riktigt över Zoom. Att vi var på samma dygnsrytm för en gångs skull gjorde också att alla kunde var pigga och vi kunde dessutom hålla flera konversationer samtidigt istället för att en talar åt gången. Nu känner vi de flesta av Stanfordstudenterna mer som kompisar vilket är mycket behövligt.”, säger Ludwig Neuman, student på Civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi vid BTH.

Från BTHs fakultet deltog under veckan Christian Johansson Askling och Tobias Larsson

Det är värdefullt att återigen kunna komma till Stanford och träffa våra kollegor i verkligheten”, säger Christian Johansson Askling, universitetslektor vid BTH Maskinteknik och projektledare för BTH ME310. 

ME310 med fokus på design thinking är värdefull erfarenhet för både studenter och partners. För BTH-studenter att kunna samarbeta “in real life” med en av våra forskningspartners, och även med prestigefyllda Stanford University, är helt enkelt en fantastisk upplevelse. Utmanande, men också givande”, säger Tobias Larsson, professor i Maskinteknik på BTH. 

Jag tycker att det har varit en mycket värdefull vecka för oss och för projektets utveckling, men kanske främst för studenterna som äntligen får möjligheten att umgås tillsammans och prata både om projektet och livet i allmänhet med likasinnade. Jag tror det kommer ha stort värde för det jobb som de nu kommer ta sig an för att slutföra projektet och ta fram ett resultat som de kommer vara stolta över på EXPE i Juni och som kommer ha stort värde för Volvo”, avslutar Christian.

Mer information

  • Läs mer om ME310 och tidigare projekt här.
Categories: Education, Feature, News