Archives

The Model-Driven Decision Arena: Augmented Decision-Making for Product-Service Systems Design

Abstract The shift towards Product-Service Systems (PSS) stresses the need to embed new and unique capabilities in Decision Support Systems, with the aim of helping the engineering team in handling the pool of information and knowledge available during decision events. Emerging from a multiple case study in the Swedish manufacturing industry, this paper describes the […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Data analysis method supporting cause and effect studies in product-service system development

Abstract A data analysis method aiming to support cause and effect analysis in design exploration studies is presented. The method clusters and aggregates effects of multiple design variables based on the structural hierarchy of the evaluated system. The resulting dataset is intended as input to a visualization construct based on colour-coding CAD models. The proposed […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Formula Infinity – Ingenjörskonst är för viktigt för att inte spelas

Formula Infinity är ett lärosätesövergripande tvärvetenskapligt projekt, unikt i sitt slag genom sin koppling till esport och ungdomskultur. Visionen är att skapa ett pedagogiskt bilspel där man virtuellt bygger och tävlar med egna racerbilar och lär sig teknik. BTH PDRL medverkar i framtagandet av “Formula Infinity” tillsammans med 10 andra högskolor i Sverige. Formula Infinity […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Congratulations Syed Azad Chowhery, Licentiate in Mechanical Engineering!

Syed Azad Chowdhery presented his licentiate thesis entitled “A data-driven approach for Product-Service Systems design: Using data and simulation to understand the value of a new design concept” in front of an interested audience both present, and via online, on Friday afternoon. Syed presented the context and motivation for his research and then took the […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

A hybrid data- and model-based approach to process monitoring and control in sheet metal forming

Abstract The ability to predict and control the outcome of the sheet metal forming process demands holistic knowledge of the product/process parameter influences and their contribution in shaping the output product quality. Recent improvements in the ability to harvest in-line production data and the increased capability to understand complex process behaviour through computer simulations open […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Congratulations Sravan Tatipala, Licentiate in Mechanical Engineering!

Sravan Tatipala presented his licentiate thesis entitled “Sheet metal forming in the era of industry 4.0: using data and simulations to improve understanding, predictability and performance” in front of an interested audience both present, and via online, on Friday afternoon. Sravan presented the context and motivation for his research and then took the audience through […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

MakerTruck | 2019-

MakerTruck syftar till att underlätta och möjliggöra (kulturell) omvandling av individer, företag och organisationer genom att införa snabb prototypning och digital kompetens. Att anpassa sig till förändringar, och lära sig ny kompetens, kommer kräva att individer, företag och organisationer demokratiserar idégenerering och återkoppling. Nya kompetenser och teknologier måste snabbare plockas upp i utbildningssystemet ifall relevans […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

PDRL designed the CIFF award

When opportunity arise, we like to support local initiatives and entrepreneurs. So, when Carl International Film Festival (CIFF) approach us with their idea for a new award we were more than willing to listen. Henrik JP Åkesson, head of festival, envisioned an award that was a three dimensional version of their logotype. He also had […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Life cycle simulation to support cross-disciplinary decision making in early PSS design

ABSTRACT The development of early-stage simulation capabilities is a critical step in the quest for ‘frontloading’ early stage PSS design activities, reducing the cost and risk for rework associated with sub-optimal decisions. This paper describes how life cycle simulations, based on a Discrete Event approach, can be applied to support cross-disciplinary decision making in PSS design, facilitating […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Bra med Best Practice!

BTH arrangerade “Best Practice, Pedagogy & Collegial Learning 2019”, ett tillfälle för anställda att kunna ta del av lärarkollegors kunskaper och erfarenheter gällande pedagogik och didaktik. Evenemanget var ett led i BTH’s utvecklingsarbete kring att främja den pedagogiska praktiken vid BTH.   Maskinteknik deltog med 4 av 14 bidrag under dagen. I workshop-form presenterade de olika deltagarna sina best practices för kollegor […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More