Studentprojekt: Samverkande autonoma robotar utvecklade av samarbetande ingenjörsteam

Studentprojekt: Samverkande autonoma robotar utvecklade av samarbetande ingenjörsteam

Hur angriper man på ett effektivt sätt en designutmaning där flera olika ingenjörsteam utvecklar och levererar delar av totallösningen? Det har studenterna i årskurs två funderat på under våren när dom jobbat med en mekatronisk utmaning där uppgiften var att konstruera, bygga och programmera en autonom robot.

Utmaning i projektkursen MT1538 fokuserade även i år på samarbete. Robotar utvecklade av två olika team skulle tillsammans plocka upp bollar och därefter sortera dem efter storlek eller färg för att slutligen leverera de olika typerna av bollar till olika förutbestämda platser på tävlingsbanan. Robotarna byggdes med LEGO Mindstorms som bas. LEGO Mindstorms är ett system av mjukvara och hårdvara för att skapa flexibla, programmerbara robotar. Det innehåller en programmerbar logikenhet som kontrollerar systemet, motorer och sensorer. De första prototyperna byggdes i LEGO och kartong. Under våren har teamen stegvis förfinat sina robotar, robotarna som presenterades vid slutredovisningen innehöll inte längre ”strukturdelar” av Lego. Robotarna uppvisade en imponerande variation vad gäller utseende och funktion men också materialval och använda tillverkningsmetoder. Teamen har spenderat många timmar i våra olika lab och i Makerspace för att realisera de produktkoncept som tagits fram. På robotarna hittades mycket 3D-printade plastdelar, bockade och svetsade metallstrukturer, laserskurna och nc-frästa detaljer, plexiglas, trä m.m.

Studenterna har visat stort engagemang och lagt mycket tid på sina robotar. Under devisen ”serious play” har man bland annat lärt sig om mekatronik, produktutveckling (inte minst i PU i samverkan med andra grupper för att säkerställa måluppfyllnad), projekthantering, gruppdynamik och prototyptillverkning.

Onsdagen den 29:e maj, som en del av BTH Experience Day, var det slutpresentation och dags för ett tävlingsmoment för att se vilket team som effektivast kan lösa problemet. Under detta tävlingsmoment fick en extern operatör manövrera roboten. Teamen tvingades därigenom att fokusera lite extra på robusthet och användarvänlighet. Alla lag visade upp fungerande robotar med spännande och kreativa lösningar på system- och komponent-nivå. En viktig lärdom i kursen var insikten om de utmaningar och möjligheter som uppstår när man försöker lösa problem genom att samarbeta med flera olika ingenjörsteam.

Stort grattis till det vinnande teamet.

Video från vinnande teamets tävlingsrace: