Maskinteknikstudenter tog hem stipendier i Sparbanksstiftelsen Kronans årliga utdelning

Maskinteknikstudenter tog hem stipendier i Sparbanksstiftelsen Kronans årliga utdelning

BTH Maskintekniks prisades i årets utdelning av Sparbanksstiftelsen Kronans stipendieutdelning för bästa examensarbete. Patrik Henningsson, Bankchef Swedbank Blekinge och Lars Ekman, VD Sparbanksstiftelsen Kronan delade ut totalt sex stipendier, varav två landade hos BTH Maskinteknik. Totalt hade 71 bidrag hade kommit in till juryn. 

25000kr: Oscar Johansson och Jonathan Muistama 

Civilingenjörerna Oscar Johansson och Jonathan Muistama vann 25 000kr för sitt arbete med titeln Development & Integration of Load Path Visualization With the U* Index Method: Applications In Aerospace Product Development. Oscar och Jonathan har gjort sitt examensarbet i samarbete med GKN Aerospace Systemts. Martin Magnevall har varit handledare. Examensarbetet kan laddas ner här: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-22988 

25 000kr:  Karl-Henrik Andersson och Stefan Liedman

Civilingenjörerna Karl-Henrik Andersson och Stefan Liedman vann 25 000 kr  för sitt arbete med titeln Off-grid portable production and distribution of sustainable energy: A product service system solution developed for the energy market. Karl-Henrik och Stefan har gjort arbetet i samarbete inom ramen för förra årets Stanford ME310-projekt tillsammans med Volvo Group (Volvo Construction Equipment och Volvo Innovation Labs). Christian Johansson Askling har varit handledare. Examensarbetet kan laddas ner här: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-23261 

Det är extra kul att notera att både Jonathan och Stefan valt att fortsätta arbeta på GKN respektive Volvo Construction Equipment. 

Vi gratulerar Oscar, Jonathan, Karl-Henrik och Stefan och önskar dem lycka till i sina karriärer.

Categories: Education, News