DemoCreate; Nytt projekt inom Impact Innovation!

DemoCreate; Nytt projekt inom Impact Innovation!

Vinnova, Formas och Energimyndigheten har haft en gemensam utlysning inom “Impact Innovation”.

Som ett led i processen att utforma upp till fem aktörsdrivna och kraftfulla program får nu 23 (av 98) så kallade förberedelseprojekt stöd för att utveckla programidéer tillsammans med andra nyckelaktörer som kan driva omställning. Programmen ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar och förutsätter samverkan mellan en bred konstellation av aktörer.

Tillsammans med Lindholmen Science Park och flera andra aktörerer har vi fått ett förberedelseprojekt godkänt och finansierat med 1.5 msek över 8 månader. Projektet DemoCreate kopplar dels vår komptens inom visual production och simulation och dels vår innovations- och produktutvecklingsförmåga till de kreativa näringarna för att via ett tvärgående, transformativt innovationsprogram frigöra och förstärka den demokratiska och innovativa kraften hos kulturella och kreativa näringar.

Ansöknings- och dialogpartners.

Mer information:

För mer information; Professor Tobias Larsson, tlr@bth.se.

Categories: News, Research