Archives

DemoCreate; Nytt projekt inom Impact Innovation!

Vinnova, Formas och Energimyndigheten har haft en gemensam utlysning inom “Impact Innovation”. Som ett led i processen att utforma upp till fem aktörsdrivna och kraftfulla program får nu 23 (av 98) så kallade förberedelseprojekt stöd för att utveckla programidéer tillsammans med andra nyckelaktörer som kan driva omställning. Programmen ska riktas mot en eller flera övergripande […]

Read More

Virtual Production Studio Lab | 2022-2024

The Virtual Production Studio Lab project is led by Blekinge Institute of Technology and will be a technically innovative arena and a place where the movie and gaming industry meets the traditional manufacturing industry and creates excellence in Blekinge. The VPSL will be the infrastructure foundation for a clustre within Virtual Production, and together with […]

Read More