Archives

Depeening the Virtual Production skills at BTH!

Generative AI Visiting and taking part at the Gothenburg Film Festival, BTH participated with an overview of application areas for generative video in movie production at Gothenburg Film Studio’s open film industry meeting, which this year focused on AI. Andrea Nordwall was the key person from BTH at the event. At the same event, BTH’s […]

Read More

DemoCreate; Nytt projekt inom Impact Innovation!

Vinnova, Formas och Energimyndigheten har haft en gemensam utlysning inom “Impact Innovation”. Som ett led i processen att utforma upp till fem aktörsdrivna och kraftfulla program får nu 23 (av 98) så kallade förberedelseprojekt stöd för att utveckla programidéer tillsammans med andra nyckelaktörer som kan driva omställning. Programmen ska riktas mot en eller flera övergripande […]

Read More

Virtual Production Studio Lab | 2022-2024

News The project The Virtual Production Studio Lab project is led by Blekinge Institute of Technology and will be a technically innovative arena and a place where the movie and gaming industry meets the traditional manufacturing industry and creates excellence in Blekinge. The VPSL will be the infrastructure foundation for a clustre within Virtual Production, […]

Read More