Robotbygge

Robotbygge

Robotinnovation för givet problem

Programme: Civilingenjör Mechanical Engineering, Class of 2018

Course: MT1538

Corporate partner: 

Challenge: Problemet var att genom två stycken mobila robotar transportera och sortera bollar från två behållare till två andra behållare.

Solution: En av robotarna tog upp bollar med hjälp av skopor som var fastsatta på ett band. Bollarna transporterades sedan upp i en sorteringsmodul för att därefter hamna i två separata behållare. Den andra roboten startade från en annan sida och skulle köra över en vippbräda för att hämta bollarna. Bollarna lämnades över mekaniskt genom att öppna de båda behållarna med två aluminiumprofiler. De två olika bollarna fanns nu i två olika behållare på den andra roboten som transporterade bollarna till de givna lådorna.

Impact: Vi kan nu lösa problem där två robotar samarbetar för att lösa en uppgift. Den här lärdomen kan tillämpas för att lösa olika problem i samhället i stort. Ett exempel att att man kan använda robotar istället för människor vid farliga arbetsmoment.

Prototypes: Vi började göra en prototyp av lego för att lära känna sensorerna och programmeringsprogrammet. När vi byggde om vår robot behövde vi optimera programmeringen för att den skulle fungera som prototypen.

Quotes from sponsor/partner:

Project team:

  • Isak Olofsson, Maskinteknik, klass 2018
  • Sara Nguyen, Maskinteknik, klass 2018
  • Fredrik Hjalmarsson , Maskinteknik, klass 2018
  • André Jönsson , Maskinteknik, klass 2018
  • Leonique Svensson, Maskinteknik, klass 2018