Robotbygge

Robotbygge

Robotinnovation

Programme: 2018 Master in Mechanical Engineering – Innovative and sustainable product development

Course: MT1538

Corporate partner: 

Challenge: Problemet var att en plocka upp bollar från två olika lådor, sortera bollarna och lägga dem i två andra lådor med hjälp av två mobila robotar.

Solution: En robot hämtade och sorterade bollar och den andra hämtade upp de sorterade bollarna som placerade dem i rätt lådor.

Impact: Den här kunskapen kan lösa problem som att man kan använda robotar istället för människor på farliga arbetsplatser.

Prototypes: En prototyp gjord helt i lego gjordes först för att sedan optimera denna på en ny robot utan lego. Den första roboten gjorde det möjligt att lära känna sensorerna och programmeringen.

Quotes from sponsor/partner: 

Project team:

  • Leonique Svensson, Maskinteknik, klass 2018
  • Isak Olofsson, Maskinteknik, klass 2018
  • Sara Nguyen, Maskinteknik, klass 2018
  • André Jönsson, Maskinteknik, klass 2018
  • Fredrik Hjalmarsson, Maskinteknik, klass 2018.