Projektkurs 1: En imponerande utvecklingsresa – Reflektioner från BTH Experience Day

Projektkurs 1: En imponerande utvecklingsresa – Reflektioner från BTH Experience Day

Under våren har studenterna i Projektkurs 1 gjort betydande framsteg, visat stort engagemang och lärt sig värdefulla färdigheter. Vid BTH Experience Day testades deras kunskaper i ett tävlingsmoment, där Lag A utmärkte sig med en imponerande prestation. Denna artikel summerar deras utvecklingsresa och ser fram emot deras fortsatta framsteg i kommande kurser.

Projektkurs 1 anno 2024.

Under våren har alla lag i Projektkurs 1 visat betydande utveckling. Deltagarna har demonstrerat engagemang, kreativitet och uthållighet. Samtliga deltagare har uppnått mycket och lärt sig värdefulla färdigheter genom att använda LEGO Spike för att bygga och programmera autonoma robotar med hjälp av Python.

Syftet med kursen är att ge studenterna övning i att i grupp tillämpa tidigare tillägnad kunskap på en mer öppen problemställning inom maskintekniskt ämnesområde, med fokus på konceptgenerering, konstruktion och prototypframtagning. Kursen inleddes med en workshop och en övningsuppgift som introducerade den i kursen använda robotplattformen LEGO Spike Prime med Python. Studenterna fick en grundlig introduktion till mekatroniska system som bygger på mekaniska produkter och elektroniska styrkomponenter programmerade med Python.

Första utmaningen för studenterna var att bygga en robot som kunde genomföra en given uppgift, nämligen att på effektivast sätt få roboten att följa en linje. Efter denna inledande utmaning gick huvudprojektet ut på att lösa en mer komplex uppgift med samarbete i fokus. Studenterna utvecklade autonoma robotar som förutsattes kommunicera parvis för att tillsammans lösa uppgiften. Uppgiften var att med hjälp av två samarbetande mobila autonoma enheter hämta osorterat material (kulor) från en given plats och därefter placera de olika typerna av innehåll på andra anvisade platser. Målet var att inom 10 minuter lyckas placera så många som möjligt rätt sorterade objekt på rätt plats.

Vid BTH Experience Day genomfördes ett tävlingsmoment där Lag A utmärkte sig genom att få en användare att iordningställa systemet och på endast ett försök leverera 26 bollar, fördelade på tre sorter, helt felfritt. Lag A tog därmed hem segern i tävlingen.

Robotar samarbetar för att lösa uppgiften

Två andra lag var nära att lyckas med sina leveranser och visade stor potential. Det fjärde laget drabbades tyvärr av ett mekaniskt haveri strax före tävlingsstarten och kunde inte leverera enligt förväntan. Denna typ av utmaningar är en del av lärandeprocessen och testar deltagarnas förmåga att anpassa sig och hitta lösningar.

Kund Leon kör igång nästa lag.

Sammanfattningsvis har alla deltagare visat engagemang och hårt arbete under terminen. Arbetet som har genomförts bevisar vad som kan uppnås genom samarbete, innovation och uthållighet. Deltagarna uppmuntras att fortsätta vara nyfikna och att utmana sig själva för att fortsätta utvecklas och nå nya framgångar i framtiden.

För mer information om projekten och kursen, kontakta kursansvarig Ansel Berghuvud.