Plåt- och spiralteknik stödbensfäste

Plåt- och spiralteknik stödbensfäste

We protect your belongings

Programme: 2017 Master in Mechanical Engineering – Innovative and sustainable product development

Course: MT1454, Innovativ och hållbar produktutveckling 2

Corporate partner: Plåt- och spiralteknik

Challenge: Designa och dimensionera ett modulärt stödbensfäste åt PSTs matningstråg inom ett snävt ramverk av begränsningar, inkluderat fästmetod annat än svetsning.

Solution:Ett stödbensfäste gjort av plåt som bockas till önskad geometri och sedan skruvas fast på trågets sidor. Fästet är gjort av samma material som tråget för att undvika korrosion. Slutligen monteras stödbensfästet i stödben och tråg genom skruvning för att kringgå begränsningen av svetsning.

Impact:Ett modulärt och priseffektivt stödbensfäste levererades med syfte att minska ner materialåtgången, fästas utan svetsning och kunna fästas vart som helst längs trågets sida.

Prototypes: I Autodesk Inventor modellerades tråget och föreslagna stödbensfästen som sedan testades i Nastran för att ta reda på om de håller för de givna kraven. Utifrån detta dimensionerades ett slutgiltigt stödbensfäste varpå denna gjordes genom bockning av plåt då tillverkning och kostnad var av stor vikt.

Quotes from sponsor/partner:

Project team: Joel Sandberg MTACI17, Samuel Sjölin MTACI17, Filip Svensson MTACI17, Arvid Horn af Rantzien MTACI17, Alexander Wiklund MTACI17.