Nästa generation av en mer användarvänlig CombCut

Nästa generation av en mer användarvänlig CombCut

Den ekologiska ogräsbekämparen

Programme: 2017 Master in Mechanical Engineering – Innovative and sustainable product development

Course: MT1454, Innovativ och hållbar produktutveckling 2.

Corporate partner: Lyckegård AB

Challenge: Utmaningen med projektet var att komma på en innovativ lösning på hur Lyckegård skulle kunna göra en 12m bred maskin som under transport skulle klara av de olika lagkraven i Europa. Däribland inte ha en högre höjd än 4,5m och en maximal bredd på 3m.

Solution:Lösningen på problemet blev en dubbelvikning av maskinen, där maskinens sidosektioner viks bakåt följt av de yttre sektionerna fälls framåt och lägger sig i en vagga på maskinens mittdel.

Impact:Den ekologiska ogräsbekämparen CombCut ersätter den konventionella metoden med växtskyddsbekämpningsmedel till mekanisk urskildring av gröda och ogräs.

Prototypes: Prototyper gjordes i form av 3D-utskrifter, där den principiella lösningen kunde demonstreras.

Quotes from sponsor/partner: Lyckegård såg positivt på lösningen och tänker ha konceptet i åtanke till vidareutvecklingen av maskinen.

Project team:Rasmus Linell, Civilingenjör Maskinteknik, MTACI17.
Oscar Johansson, Civilingenjör Maskinteknik, MTACI17.
Viktor Karlsson, Civilingenjör Maskinteknik, MTACI17.
Isak Lidén, Civilingenjör Maskinteknik, MTACI17.
Jonathan Muistama, Civilingenjör Maskinteknik, MTACI17.