Archives

V-Com presented at Stanford University

V-Com, a precautionary system that communicates safety-critical information between truck drivers and vulnerable road users was presented by six final year MSc students from Blekinge Institute of Technology and Stanford University at this year’s Stanford EXPE – design experience. In their capstone project, ME310, which runs from October to June, they move in a Design Thinking process through phases of needfinding, ideation, prototyping and more to arrive at a final detail designed product to display at the final exhibition, the EXPE.

Read More

Studentprojekt: Samverkande autonoma robotar utvecklade av samarbetande ingenjörsteam

Hur angriper man på ett effektivt sätt en designutmaning där flera olika ingenjörsteam utvecklar och levererar delar av totallösningen? Det har studenterna i årskurs två funderat på under våren när dom jobbat med en mekatronisk utmaning där uppgiften var att konstruera, bygga och programmera en autonom robot. Utmaning i projektkursen MT1538 fokuserade även i år […]

Read More

Systems Engineering students innovating with Dynapac

On May 22nd the final presentation of the MT2563 Systems Engineering course took place at Dynapac (Fayat Group) headquarters in Karlskrona. 21 students from the mechanical engineering program presented the results of six systems engineering projects, focusing on the redesign of different sub-systems of Dynapac machines. This year topics focused on the re-engineering of the […]

Read More

Makerspace on the road

During two days we put the makerspace on wheels together with Kreativum in order to bring the concept pf creation with technology to the younger kids in Blekinge County. We visited two schools (Kättilsmåla skola and Hobyskolan) and gave 4 makerspace sessions for kids age 10-14, and in parallel Kreativum gave 4 sessions. Kreativum used […]

Read More

Knowledge Foundation supports development of profile education in Mechanical Engineering!

The Knowledge Foundation (hhttp://www.kks.se/) has decided to fund the development of our MSc Programme in Mechanical Engineering (project budget of 2.7 MSEK). “It feels great that The Knowledge Foundation believes in us and the research profile we have in mechanical engineering! Connected to our research, and in intense collaboration with industry, we now get the […]

Read More

AVANS – Development of Second-Cycle MSc Programme in Mechanical Engineering

Projektet syftar till att utveckla och påtagligt förnya Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Baserat på resultat från KKS forskningsprofil Model-Driven Development and Decision Support – MD3S, är målet att skapa ett program som utbildar och förbereder ingenjörsstudenter för digital produktutveckling där de kan samarbeta med företagspartners kring framtida innovationer i ett sammanhang och […]

Read More

Girls invited for inspirational day in engineering

In collaboration with Womengineering (http://womengineer.org/) BTH invited young girls on the “Introduce a Girl to Engineering”-day (http://www.igeday.com/) where we showed the engineering education and created an interface towards being an engineering by allowing girls to meet with students and teachers, and also get a chance to experiment with problem solving. Christian Johansson Askling and Ryan […]

Read More

ME310 converging in Sweden

During the final week of March the global ME310 student team working with Volvo Group Connected Solutions met up in Sweden to further advance the project towards their final prototype, due to be presented in June at Stanford. The week kicked off with meetings at Volvo in Gothenburg where the students got insights into the […]

Read More

Uppfinnare på sportlovet!

Produktutvecklingslabbet bjöd in till en eftermiddag i Karlskrona Makerspace där ungdomar fick delta i årets sportlovsaktivitet; att bygga sin egen “automata”, en mekanisk skulptur. Forskarna Johan Wall, Christian Johansson och Tobias Larsson stöttade i en övning där ett färdigt exempel fanns för att inspirera, men där kidsen själva fick gå igenom processen att tänka ut […]

Read More