Archives

ME310 Convergence week på Stanford

BTHs team i Stanfordprojektet ME310 är precis hemkomna från ”Convergence Week” på Stanford University, där man tillsammans har jobbat med projektet och bestämt sitt slutkoncept som man ska konstruera till slutpresentationen i juni.  Årets projekt går ut på att utforska behov och möjligheter att ta alternativa energikällor till platser där man inte har lättillgänglig infrastruktur […]

Read More

Uppfinnare för en dag – Hyperloop pod designers!

Produktutvecklingslabbet bjöd in till en eftermiddag i Karlskrona Makerspace där ungdomar fick delta i årets sportlovsaktivitet; att i team klura på design av en pod för Hyperloop och sedan implementera sina idéer. Forskaren Johan Wall berättade berättade kort om problemlösningsprocessen och vilket material de hade att jobba med för att lösa utmaningen. NKT’s Kristina Owesson […]

Read More

A global capstone project course in the age of coronavirus pandemic: Learning from the ME310 ReGlove case

Abstract Engineering educations deploy capstone courses as a way of supporting students’ transition into the engineering profession. This paper presents a global collaborative product development project affected by several constraints due to the coronavirus pandemic in 2020. The paper analyses the students’ journey, as they navigated the final part of the project, drawing on learnings […]

Read More

Model-Driven Product Service Systems design: the Model-Driven Development and Decision Support (MD3S) approach

Abstract: The paper presents a Model-Driven approach for Product-Service System (PSS) Design promoting an increased digitalization of the PSS design process based on the combination of data-driven design (DDD) activities and value-driven design (VDD) methods. The approach is the results of an 8-year long research profile named (omitted for blind review) featuring the collaboration between […]

Read More

The influence of industry 4.0 on product design and development: Conceptual foundations and literature review

Abstract Since its introduction in 2011, industry 4.0 has been coined the“4th industrial revolution” following mechanization, industrialization and IT/automation as the first three, and represents the current trend of automation technologies (cyber‐physical systems, internet of things, cloudcomputing, etc.,) in the manufacturing industry, with their potential for disruption of the manufacturing paradigm as we know it. […]

Read More