Archives

STARK – Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet | 2018-2019

STARK-projektet möter det globala målet; Framtidens hälsa och sjukvård. Hälsosam livsstil i medelåldern kan förbättra fysisk förmåga senare i livet. Detta leder till att individen får stärkt självständighet, ökat välbefinnande och livskvalitet, samt minskad fallrisk som äldre. STARK-projektets vision är att utarbeta ett e- hälsoverktyg för att tidigt identifiera åldersrelaterade försämringar samt bearbeta implementeringsväg så […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Center of Excellence – stamping (förstudie) | 2018-2019

Förstudien kommer att handla om hur ett “Center of excellence” inom området stamping ska utformas och etableras i Olofström/Blekinge. Förstudiens mål är att arbeta fram en komplett verksamhetsplan för hur detta “Center of Excellence” ska utformas och etableras. PROJEKTINFORMATION BTH project leader: Prof Tobias Larsson Time span: 20180903-20190531 Funding: 800 kSEK (400 Tillväxtverket, ERUF) Partners:  Blekinge Tekniska Högskola Olofströms […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

STOSIP – Strategic, Tactical and Operational implementation of Sustainability into the Innovation Process | 2015-2018

The objective of STOSIP is to support manufacturing companies to integrate and implement sustainability on strategic, tactical and operational levels in the company in order to be able to bring forward sustainable innovations, creating competitive advantages and increased value to its customers. Integration and implementation is enhanced with the ability to measure: maturity level of […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

ExDin III – Expertnätverk i diagnostik | 2015-2017

I takt med den åldrande befolkningen och de medicinska behandlingsmetoderna utvecklas ökar antalet personer som är multisjuka, vilket gör diagnostiken mer komplex och krävande. Projektet ska ta fram en modell för hur för samverkan mellan specialister i diagnostiska nätverk kan gå från projekt till ordinarie verksamhet. Samverkan sker mellan fem akademiska parter, tre landsting och […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

VITUM – VIrtual TUrbine Module demonstrator | 2014-2017

The aim of the project is to demonstrate how innovative solutions can be developed if traditional modular and component interfaces are challenged and to enable a hardware demonstrator for Clean Sky II. The project aim to develop and demonstrate technologies and capabilities that can be realized a s several components in a turbine module are […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

SåNätt – Collaboration as Enabler for Light Weight Vehicles | 2011-2013

Objectives: SÅNÄTT is a collaborative project driven by the common goal of strengthening the competitiveness of the Swedish automotive industry through lightweight innovation. Academics, automotive suppliers and one vehicle manufacturer collaborated in the research and development of design concepts aimed to cost effectively reduce the weight of a classic family saloon by 20-40%. Increase supply chain […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

WIESD – Women at the forefront of Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Development | 2013-2014

Objectives: WIESD is a unique program designed to foster Women’s entrepreneurial skills, and to apply Innovative thinking and Sustainable Development knowledge in the creation of new business, the growth of existing business, and the expansion of women-owned/women-led companies. BTH project leader: Prof Tobias Larsson Time span: 2013-2014 Funding: 1 MSEK Partners: BTH, Region Blekinge Related links: http://www.wiesd.net Sharing       

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Decision Support for Sustainable Value Chains – DecSUS | 2010-2013

Objectives: This project aims to provide product developers with quick and cost-effective decision support to address product life cycle sustainability issues, thereby facilitating industrial ability to produce more sustainable and profitable products. This breaks down into the following project objectives: – O1: Explore the current state of art and state of practice within the fields of […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More