Archives

MakerTruck | 2019-

MakerTruck syftar till att underlätta och möjliggöra (kulturell) omvandling av individer, företag och organisationer genom att införa snabb prototypning och digital kompetens. Att anpassa sig till förändringar, och lära sig ny kompetens, kommer kräva att individer, företag och organisationer demokratiserar idégenerering och återkoppling. Nya kompetenser och teknologier måste snabbare plockas upp i utbildningssystemet ifall relevans […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

AVANS – Development of Second-Cycle MSc Programme in Mechanical Engineering | 2019-

Projektet syftar till att utveckla och påtagligt förnya Civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Baserat på resultat från KKS forskningsprofil Model-Driven Development and Decision Support – MD3S, är målet att skapa ett program som utbildar och förbereder ingenjörsstudenter för digital produktutveckling där de kan samarbeta med företagspartners kring framtida innovationer i ett sammanhang och […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

STARK – Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet | 2018-

STARK-projektet möter det globala målet; Framtidens hälsa och sjukvård. Hälsosam livsstil i medelåldern kan förbättra fysisk förmåga senare i livet. Detta leder till att individen får stärkt självständighet, ökat välbefinnande och livskvalitet, samt minskad fallrisk som äldre. STARK-projektets vision är att utarbeta ett e- hälsoverktyg för att tidigt identifiera åldersrelaterade försämringar samt bearbeta implementeringsväg så […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Test-Arena Blekinge | 2017-

The overall strategy for the “Test Arena Blekinge” is Smart Specialization with a focus on the innovation potential in the region. The overall and long-term goal of the project is that the small and medium-sized companies in Blekinge in Marine Technology, Telecom / IT and eHealth should have increased their capacity for innovation and strengthened […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More

Marine Engineering | 2015 –

With over 300 years of naval history, few other regions beside Karlskrona has marine engineering in its DNA to such an extent. Background With both the Coast Guard and the naval base in Karlskrona, it is natural that BTH invests in research in their areas of expertise; security, monitoring and identification, but also the management […]

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read More