Bra uppslutning till B. Brobergs symposium 24-25 augusti

Bra uppslutning till B. Brobergs symposium 24-25 augusti

5 B Broberg Symposium whole group

Forskare från hela världen samlades på BTH under två dagar för att genom “5th B.Broberg Symposium on Mechanics of Materials” hedra minnet av den svenske forskaren och professorn Bertram Broberg (1925-2005).

Symposiet arrangeras vartannat år växelvis i Sverige eller på Irland, där Bertram Broberg från år 1991 var professor emeritus vid University College of Dublin. Syftet är att forskare ska träffas och diskutera olika frågeställningar inom hållfasthetslära, materialmekanik, biomekanik, fysik, strömningsmekanik, experimentella metoder etc. Detta sker genom att samtliga deltagare håller ett föredrag. Vid symposiet hade professor James R. Rice  från Harvarduniversitetet i Boston, USA bjudits in som huvudtalare. Professor Rice föredrag handlade om stora sprickor i glaciären som rör sig längs västra Antarktis och mynnar ut i Rosshavet i Antarktiska oceanen. Övriga inbjudna talare var professor Xanthippi Markenscoff, University of California, USA och Dr. Neal Murphy, University College of Dublin, Ireland. Sharon Kao-Walter är kommittens kontaktperson på BTH.

Bertram Brobergs fru, Anne Buttimer Broberg, deltog i symposiet. Hon visade ett bildspel med fotografier från Bertrams liv ända från barndomens Balingsta och framåt.

Nyhetsbrev “Bertram Broberg Memorial Fund – Annual Newsletter – August 2015

bb-Bertram Broberg Memorial Fund - framsida

För mer information, kontakta Professor Sharon Kao-Walter.

Categories: News, Seminar