Archives

Bra uppslutning till B. Brobergs symposium 24-25 augusti

Forskare från hela världen samlades på BTH under två dagar för att genom “5th B.Broberg Symposium on Mechanics of Materials” hedra minnet av den svenske forskaren och professorn Bertram Broberg (1925-2005). Symposiet arrangeras vartannat år växelvis i Sverige eller på Irland, där Bertram Broberg från år 1991 var professor emeritus vid University College of Dublin. […]

Read More