Archives

Bra uppslutning till B. Brobergs symposium 24-25 augusti

Forskare från hela världen samlades på BTH under två dagar för att genom “5th B.Broberg Symposium on Mechanics of Materials” hedra minnet av den svenske forskaren och professorn Bertram Broberg (1925-2005). Symposiet arrangeras vartannat år växelvis i Sverige eller på Irland, där Bertram Broberg från år 1991 var professor emeritus vid University College of Dublin. […]

Read More

B. Broberg 5th Symposium on Mechanics of Materials

24th and 25th of August 2015 Karlskrona, Sweden  The organizers of the fifth symposium to honour the memory of Professor Bertram Broberg have the pleasure to announce a meeting with the focus on theoretical, experimental and computational mechanics. This year will be held at Blekinge Institute of Technology in Sweden (BTH). Professor Broberg was the first professor […]

Read More