Archives

Applied simulation and internet of things for reduced waste during sheet metal forming

Together with Volvo Cars (Olofström), Telenor Connexion and Blue Science Part as coordinator, a research and application project has been carried out within the “Test arena Blekinge” with the aim of transforming theory into practically applicable knowledge in Industry 4.0. Industrial digitalisation has been going on since the 1990s, and with the development of the […]

Read More

Tillämpad simulering och internet of things för minskat svinn vid plåtpressning

Tillsammans med Volvo Cars (Olofström), Telenor Connexion och Blue Science Part som koordinator har ett forsknings- och tillämpningsprojekt utförts inom “Test-arena Blekinge” med syfte att omvandla teori till praktisk tillämpbar kunskap inom Industri 4.0. Den industriella digitaliseringen har pågått sedan 90-talet och med senaste decenniets utveckling av “sakernas Internet” eller Internet of Things så öppnar […]

Read More

Knowledge Foundation supports development of profile education in Mechanical Engineering!

The Knowledge Foundation (hhttp://www.kks.se/) has decided to fund the development of our MSc Programme in Mechanical Engineering (project budget of 2.7 MSEK). “It feels great that The Knowledge Foundation believes in us and the research profile we have in mechanical engineering! Connected to our research, and in intense collaboration with industry, we now get the […]

Read More

Welcome as PhD candidate Ryan Ruvald!

Ryan Ruvald is a PhD candidate at BTH employed from November 1 working with supporting engineering decision making. Ryan is part of the KKS research profile “Model Driven Development and Decision Support“. WHO ARE YOU AND WHAT IS YOUR BACKGROUND? I am Ryan Ruvald. born and raised in Sonoma, California. I have long been a fan […]

Read More

Tillverkning och övervakning på distans i Makerspace

I Makerspace, vårt lab för idégenerering och prototyputveckling, har vi bland annat ett antal 3d-skrivare. Även om tekniken utvecklas snabbt är det tyvärr inte ovanligt att utskrifter, i synnerhet större och mer komplexa geometrier, misslyckas. I ett försök att öka nyttjandegrad och tillförlitlighet har vi kopplat upp några av våra skrivare på nätet, IoT in […]

Read More