Tillverkning och övervakning på distans i Makerspace

Tillverkning och övervakning på distans i Makerspace

I Makerspace, vårt lab för idégenerering och prototyputveckling, har vi bland annat ett antal 3d-skrivare. Även om tekniken utvecklas snabbt är det tyvärr inte ovanligt att utskrifter, i synnerhet större och mer komplexa geometrier, misslyckas. I ett försök att öka nyttjandegrad och tillförlitlighet har vi kopplat upp några av våra skrivare på nätet, IoT in real life.

I kursen ”Tillverkningsanpassad konstruktion” testar nu studenter en molnbaserad plattform där användaren med några få knapptryck kan ladda upp geometri, generera styrkod och starta en utskrift. Även om det är praktiskt att kunna starta en utskrift på distans så ligger det stora värdet i att kunna övervaka sin utskrift. Processen kan övervakas visuellt via en videoström men också genom att hålla koll på nyckelparametrar i processen som till exempel temperatur i munstycke och byggplatta. Detta ger möjligheten att justera processen eller i värsta fall avsluta en misslyckad utskrift i förtid vilket både frigör produktionsresurser och sparar material.

 

[dqr_code post_id=”5097″]

Categories: Education, Innovation, News