Archives

The influence of industry 4.0 on product design and development: Conceptual foundations and literature review

Abstract Since its introduction in 2011, industry 4.0 has been coined the“4th industrial revolution” following mechanization, industrialization and IT/automation as the first three, and represents the current trend of automation technologies (cyber‐physical systems, internet of things, cloudcomputing, etc.,) in the manufacturing industry, with their potential for disruption of the manufacturing paradigm as we know it. […]

Read More

Tillverkning och övervakning på distans i Makerspace

I Makerspace, vårt lab för idégenerering och prototyputveckling, har vi bland annat ett antal 3d-skrivare. Även om tekniken utvecklas snabbt är det tyvärr inte ovanligt att utskrifter, i synnerhet större och mer komplexa geometrier, misslyckas. I ett försök att öka nyttjandegrad och tillförlitlighet har vi kopplat upp några av våra skrivare på nätet, IoT in […]

Read More