Archives

Framtidens digitala produktutveckling samlar företag

“Modelldriven utveckling och beslutsstöd” heter en av BTH:s två forskningsprofiler. Temat är hur digitala modeller kan utvecklas och användas för att snabbare utveckla nästa generations produkter som passar in ett hållbart samhälle. Under tre dagar träffades forskare och företagsrepresentanter i forskningsprofilen för att diskutera resultat och lägga ut planen för de kommande 3 åren av forskning och samverkan.

Read More

Research profile visit to DTU

The board and researchers of the research profile in Model Driven Development and Decision Support went to colleagues at the Section of Engineering Design and Product Development (Technical University of Denmark)to learn about their research and strategies. Professor Tim McAloone who is a collaborator since long with BTH professor Tobias Larsson was the host. We got to learn […]

Read More