Research based startup: GreenCharge

Research based startup: GreenCharge

GreenCharge Infra (http://www.greencharge-infra.se/index.html) och Greencharge (https://greencharge.io/) har sina rötter i projektet GreenCharge II – en regional grön tillväxtmotor för omställningen till fossilfria transporter. Projektet var en regional kraftsamling mellan kommuner, regioner, landsting, länsstyrelser, akademi och näringsliv som pågick till och med 2018-12-31. Projektets medlemmar – kommuner, landsting, regioner och företag – visar vägen i omställningen genom att vara fossilfria senast 2020 i sina egna fordonsflottor. Projektet har intressenter från Småland, Blekinge och Öland, med intresse även från Gotland, Halland, Skåne med flera.

En av de uppsatta laddstolparna (Scandic)

Via projektet finns laddstolpar i Blekinge och en utbyggd infrastruktur för att kunna tillhandahålla transformation från fossilt till elektriskt.

Kontakt på GreenCharge: Per-Henric Fridolfsson

Rapporter