Makerdag för 8’e-klassare

Makerdag för 8’e-klassare

Rödebyskolans 8’e-klassare (ett 50-tal) spenderade dagen i Karlskrona Makerspace under ledning av PDRL’s Tobias Larsson i syfte att bekanta sig mer med teknikutveckling samt att själva få jobba sig igenom en produktutvecklingsuppgift.

Efter en introduktion till BTH och våra utbildningar, forskargruppens fokus på digital modelldriven produktutveckling, samt fått grunderna i vad ett makerspace är och används till så var det dags att experimentera lite själva!

En “automata” (enklare mekanism) var uppgiften för dagen och med en färdigbyggd BTH-automata som förebild fick ungdomarna dela in sig i grupper och följa en process av tänka-skissa-skapa-reflektera under ett par timmar för att sedan presentera sina konstruktioner och designval för varandra.

Färdiga konstruktioner

Efter denna designsession blev det rundvandring i labben och speciellt intressant var nog Volvo CE Scale Site-projektet där doktoranden Ryan Ruvald lät dem prova på prototyperna för framtidens autonoma och elektriska fordon.

Ryan (till höger) och ungdomarna.

Bildarkiv

Categories: Makerspace, News