Kortare ledtid genom avancerade verktygsstrukturer med fokus på plåtformning | 2017-

Kortare ledtid genom avancerade verktygsstrukturer med fokus på plåtformning | 2017-

Projektets syfte är att minska ledtiden för pressverktyg genom ökad leverantörssamverkan och forskning. Projektet kommer använda och vidareutveckla en effektiv och tillförlitlig länk, istället för resurskrävande sammanfogning, mellan plåtformningssimulering och strukturanalys av industriella pressverktyg, samt utveckla riktlinjer för hantering av press- och verktygsdeformationer. Länken har varit väldigt lyckad och snabb då den har använts för vikt och styvhetsoptimering av pressverktyg.

Dessa metoder är tänkta att:

  • Effektivisera verktygsbeställningar och konstruktion av verktyg.
  • Drastiskt reducera inprovningstiden av pressverktyg.
  • Ge bättre och snabbare plåtformningssimuleringar och beredningsarbete.
  • Beräkna och kompensera mot skillnader i olika pressar och processvariationer över tid.
  • Väsentligt öka möjligheterna för support till löpande produktion genom att utveckla metoder för att överföra scanning och mätresultat av verkliga verktyg till beräkningsmodeller.
Strukturmodell av pressverktyg (mitten). Skillnad mot uppmätta detaljkonturer, orangea linjer, med odeformerat verktyg (vänster) och deformerat verktyg (höger)
Strukturmodell av pressverktyg (mitten). Skillnad mot uppmätta detaljkonturer, orangea linjer, med odeformerat verktyg (vänster) och deformerat verktyg (höger)

Det unika med forskningsansatsen i projektet är länken mellan redan effektiva simuleringsdiscipliner samt industriella verktyg och pressar, i samverkan med ett starkt leverantörsnätverk. Justeringsmekanismer för pressar och verktyg inkluderas också för kompensering mot förändrade produktionsförhållanden över tid. Dessutom kommer nya metoder för kommunikation och processkartläggning leda till att resultaten snabbt implementeras i leverantörsnätverket samt vid yrkes- och högskoleutbildningar.

 Identifierade utvecklingsområden relaterat till olika faser av verktygsframtagningen.
Identifierade utvecklingsområden relaterat till olika faser av verktygsframtagningen.

BTH-projektledare: Prof Sharon Kao Walter, Institutionen för Maskinteknik

BTH-deltagare: Johan Pilthammar (industridoktorand Volvo Cars), Mats Sigvant (adjungerad lektor, Volvo Cars)

Projekttid span: 2017-2019

Budget: 8.9 MSEK, varav 4.3 MSEK VINNOVA FFI

Partners: BTH, Swerea IVF (projektägare), Volvo Cars, Scania, IUC, Opto Comp, Beslag & metall, Speedtool, Uddeholm, Nässjö Akad., AP&T, Ionbond, Cascade.

Relaterat: