Introduktion till maskinteknik – Inblick i den framtida ingenjörsrollen

Introduktion till maskinteknik – Inblick i den framtida ingenjörsrollen

BTH-PDRL-Lab201201-770x170

I läsperiod 2 pågår just nu kursen “MT1437 – Introduktion till maskinteknik”, där får studenten en inblick i vilka olika roller man kan få i sitt framtida yrke. Studentgrupper som går kursen är Utvecklingsingenjörer inom maskinteknik, Civilingenjörer i maskinteknik och Civilingenjörer i industriell ekonomi.

Kursen består av flera olika moment, bl.a. så gör man studiebesök på relevanta företag i regionen där en framtida anställning kan vara möjlig. Representanter från företagen beskriver samtidigt sina roller inom ingenjörsyrket. Forskare på Sektionen för ingenjörsvetenskap håller seminarier om sin forskning och dess tillämpningar för att ge en inblick i vad som pågår och om vad som gjorts tidigare inom området. Lärare informerar om sina kommande kurser inom respektive program och redogör för vilka tillämpningar dessa kursers kunskaper har i den framtida rollen som ingenjör.

Grundläggande presentationsteknik ingår också som ett moment, detta för att förbereda inför en avslutande presentation av gruppvis vald mekanisk konstruktion.

Laborativa moment ingår också, här ska studenterna få grundläggande kunskaper i hur man använder olika tillverkningsmetoder för att tillverka en produkt. Man ska tillverka en produkt efter ritningar som beskriver produkten i olika tillverkningssteg. Studenten ska också få en viss förståelse i hur man som produktutvecklare och konstruktör kan förenkla sin produkt eller konstruktion för att optimera tillverkningen av denna.

Moment som ingår är bänkarbete med filning, ritsning och märkning. Det ingår även fräsning, svarvning, borrning, gängning, brotschning, driftning och svetsning med olika metoder såsom el-, MIG- och TIG-svetsning.

För mer information, kontakta Jan-Anders Månsson, jam@bth.se, Avdelningen för Maskinteknik.

Categories: Education, News