Hissrobot

Hissrobot

Ta fram bästa lösning och visa det!

Programme: Maskinteknik Civilingenjör, class of 2019

Course: MT1538

Challenge: Uppgiften är att med hjälp av två samarbetande mobila autonoma enheter hämta osorterat material (kulor) från given plats och därefter sortera och placera de olika typerna av innehåll på andra anvisade platser (rätt sort på rätt plats). Målet är att lyckas placera så många som möjligt rätt sorterade objekt på rätt plats inom 10 minuter.

Solution:Projektet handlar om att konstruera en robot som skall kunna samarbeta med en annan robot för att lösa en specifik uppgift. Uppgiften var att placera och sortera tre olika bollar i tre olika lådor. Där banan som robotarna skulle placeras på bestod även av två hinder som ej fick förflyttas. Denna rapport kommer att hantera roboten som hissade upp bollarna på en höjd där två lådor var placerade. Uppgiften som denna robot hade är att hissa bollarna samt placera dem i rätt låda. Syftet med projektet är att öva sin kunskap på att skapa samt utveckla en produkt för ett specifikt ändamål. Även att öva sin förmåga att arbeta i en grupp på fyra som samverkar med en lika stor, annan grupp. Denna robot är byggd i lego där lego mindstorm bitar är de delar som gör att det blir en robot. Huvudenheten, motorerna och sensorerna är lego mindstorms produkter. Arbetet har bestått i mycket iterativt arbete där det har testats ett antal gånger. Det hela började med att bygga robotarna virtuellt i datorn där framgångarna inte var speciellt stora. När väl arbetet började på plats gick arbetet väldigt fort framåt. Resultatet blev till slut att roboten kunde i princip placeras vart som helst på banan riktad mot avlämnings plats parallellt med banans lång sida. Den löser uppgiften bra men kunde ha blivit ytterligare lite robust då den vid vissa tillfällen körde fel eller hissade fel.

Impact: Vi har tagit del i produktionsprocessen och lärt oss automatisera ett antal olika handlingar.

Project team: Daniel Magnusson, Oliver Nilsson, Jan Rassel Ochia Lim, Simon Olsson.