Archives

Interest in research

We typically do research in order to make an impact; better products, less material use, less environmental impact, higher value, lower cost etc. The solution space is wide and the knowledge generated is big. Still, it is interesting, and fun, to once-and-a-while have a look at how the articles are being downloaded or viewed. So, […]

Read More

STARK – Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet | 2018-

STARK-projektet möter det globala målet; Framtidens hälsa och sjukvård. Hälsosam livsstil i medelåldern kan förbättra fysisk förmåga senare i livet. Detta leder till att individen får stärkt självständighet, ökat välbefinnande och livskvalitet, samt minskad fallrisk som äldre. STARK-projektets vision är att utarbeta ett e- hälsoverktyg för att tidigt identifiera åldersrelaterade försämringar samt bearbeta implementeringsväg så […]

Read More

Problems when creating inter-organisational innovation teams

ABSTRACT This research aims to gain knowledge on how inter-organisational collaborative innovation and research projects can be initiated through a systematic workshop series. A series of workshops was planned and executed by an intermediator organisation. Sixteen participants representing academia, industry, and funding institutions were invited with the goal of initiating collaborative innovation or research projects. […]

Read More

The innovation facilitator: characteristics and importance for innovation teams

ABSTRACT This research develops the understanding of the innovation facilitator’s (facilitator) role in terms of inexperienced innovation teams in an industrial context. Qualitative data was collected from three X-functional innovation teams’ members and their sponsor to identify the requirements for a facilitator. Forty characteristics were identified and charted in an innovation process. Significant findings, contributing […]

Read More

Högpresterande innovationsteam – steg för steg

ABSTRACT Det bubblar om innovation överallt. Alltfler förstår att innovation är avgörande för fortsatt framgång och överlevnad oavsett typ av organisation. Men nu är det dags att ta nästa steg – att få någonting gjort och dessutom snabbt och effektivt. I Högpresterande innovationsteam får du veta hur du kan skapa innovationsteam i din organisation, som […]

Read More

Prisoner’s Dilemma as a Workshop Tool?

ABSTRACT Product lifecycles are shorter than ever and agile innovation processes and teams are being developed to meet challenging product lifecycle deadlines. Teaching how to create innovation teams is however shown to be both complex and time consuming, which is not optimal in a time where the business environment demands faster pace when innovating. This […]

Read More

Högpresterande innovationsteam – Ny bok från Mikael Johnsson

Vi tar ett snack med Mikael Johnsson, PhD, och en kille som förutom uppfinnare, forskare, problemlösare mm även har förmågan att omvandla sin forskning till praktiskt tillämpbar kunskap i bokform. Boken “Högpresterande innovationsteam” (Liber) finns nu att beställa och bygger på Mikaels erfarenheter och forskning. Releaseparty har gått av stapeln på forskningslabbet och vi säger […]

Read More

Creating High-performing Innovation Teams

ABSTRACT This research suggests a conceptual process of how to create high-performing innovation teams to meet the market’s need of faster ways of conducting innovation work. The CIT-process (Creating high-performing Innovation Teams) is a five-step-process systematically developed to meet organizational-, team-, and individual perspectives. On a holistic level, this research contributes to prior research by […]

Read More

How Understanding of Agile Innovation Work Affects Innovation Teams

ABSTRACT This research aims to explore how the understanding of agile innovation work methodologies affect innovation teams and the progress of innovation projects. In a long-term research, three innovation teams were studied through questionnaires, interviews, audio-recorded interviews and rich notes from. The data was analysed using group development theories and knowledge taxonomy to determine the […]

Read More

Innovation Enablers for Innovation Teams – A Review

ABSTRACT This review consolidates research on innovation enablers for innovation teams, defined within this research as factors that enable a crossfunctional team within an organization to conduct innovation work, to provide a deeper understanding of what factors enable innovation teams to conduct innovation work, which means that this research involves three areas to provide a […]

Read More