Innovativ och Hållbar Produktutveckling i mål

Innovativ och Hållbar Produktutveckling i mål

Studenter på tredje året i maskinteknik har under hösten arbetat med skarpa produktutvecklingsprojekt tillsammans med lokala industrier och entreprenörer. 

Projekten har behandlat problem som relaterar till produkter och processer som företagen jobbar med och studenterna har fått ta sig an verkliga problem och utmaningar som ligger till grund för framtidens innovationer. 

Studenterna avslutade kursen med en presentation samt mässa för att visa upp och prata om sina resultat med lärare och andra studenter vid BTH.

Kort om projekten 

Smart Shelter är en internationell organisation som tar fram innovativa lösningar för byggande och boende i utvecklingsländer där både tillgång på resurser och infrastruktur är begränsade. Två team av studenter har jobbat med Smart Shelter med fokus på byggtekniker som tar utgång i material och resurser som redan finns på plats i dessa miljöer. Det första teamet har undersökt möjligheten att göra byggblock av återvunnen plast från exempelvis plastflaskor, som finns i stora mängder. Genom att skapa en enkel lösning för att strimla sönder plast i remsor som sedan under tryck sammanfogas kan byggblock utvecklas. Det andra teamet har utvecklat en cementblandare som med enkla medel kan byggas och användas med handkraft. 

I projekt med Stora Enso har studenterna designat en ny barktransportör till Stora Ensos anläggning. Under det kommande året kommer Stora Enso byta ut sin barktransportör och studenternas koncept och idéer har stor inverkan på den slutliga lösningen som Stora Enso själva konstruerar. 

I projektet med Scandepro har studenterna designat en mätuppställning för att kontrollmäta nya solceller i jämförelse med ett flertal referensuppställningar för att undersöka hur mycket och i vilka förhållanden som de nya solpanelerna är bättre. 

I projektet med TitanX har studenterna designat universella interface för kylare till bilar och lastbilar. Studenterna har haft utmaningen att ta fram en lösning som ska fungera universellt mellan olika interface för att reducera komplexiteten i de här systemen.

Tillsammans med EBP har studenterna undersökt nya sätt att forsla bort plåtspill från pressning av plåtkomponenter till bilindustrin. De har tagit fram en lösning där man använder sig av rullband istället för ett skakbord och kan på så sätt med större säkerhet transportera bort plåtbitar som annars fastnat på skakbordet.

Tillsammans med Safeman har studenterna utvecklat ett nytt säte för tåg som har material som är beständiga mot brand samtidigt som de är bekväma att sitta på, något som i dagens läge är något av en utopi.  

Tillsammans med Atlas Copco/Dynapac har studenterna utvecklat en fixtur för montering av lager i deras produktion. Studenterna har tagit fram en lösning som förenklar och gör monteringsarbetet mycket säkrare, jämfört med att man för hand fick passa in och klämma fast lager vilket var en mödosam och ineffektiv uppgift för montören. 

Två team har samarbetat med MRT systems på problem som relaterar till återvinning av LED-lampor respektive lyspulver i lysrör. Båda teamen har bidragit med nytänkande till MRTs processer för återvinning av komponenter från olika sorters lampor och lysrör, där nya energisnåla lampor är mycket mer utmanande att återvinna än traditionella glödlampor, och därför kräver nya lösningar i återvinningsprocessen. 

Slutligen har ett team i egen regi utvecklat en produkt som kalibrerar bromsen på fiskerullar till rätt inställning enligt föreskrift från tillverkare, något som har varit godtyckligt tidigare.

Studenterna kommer nu gå vidare i projektkurs 2 samt examensarbeten och här kommer vissa av problemen och projekten leva vidare och tas ytterligare ett steg närmare implementering.

Sharing