Resarch agendas and collaborations

Resarch agendas and collaborations

We participate in network initiatives to drive research and innovation agendas forward.

National Research Agendas

NRIA-U 2016

NRIA-U 2016 är en agenda för svensk undervattensteknisk innovation för tiden fram till 2030. Målsättningen är att stärka förutsättningarna för nationell konkurrenskraft inom undervattensteknikområdet.

Undervattensteknik utgör en grundläggande förutsättning för att kunna kartlägga, bereda och genomföra projekt kopplade till havsresursutnyttjande och annan verksamhet i den marina miljön. Nyttorna finns bland annat i form av resursutnyttjande, säkerhetsmässiga nyttor, infrastrukturella nyttor och miljö-/klimatnyttor.

Läs mer:

 • Agendans webbplats: http://nria-u.se/
 • Ladda ned den nationella innovationsagendan för undervattensteknik NRIA-U här (svensk version, PDF, 6,2 MB).
 • Ladda ned ett informationsblad om agendan här (svensk version, PDF, 500 kB).
 • Download the Swedish national innovation agenda for underwater technology NRIA-U here (English version, PDF, 6,2 MB).
 • Nyhet: Nationell innovationsagenda för undervattensteknik

INNOVAIR 2016 (VINNOVA Strategiskt Innovationsprogram)

Innovair

INNOVAIR är Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg.

Programmet samlar och stödjer olika aktörer från företag, universitet, högskolor, institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygteknikområdet.

Programmet huvudsakliga syfte är att arbeta för goda förutsättningar för en stark flygindustri i Sverige och att stärka flygteknikområdet genom ökad samverkan, forskning och informationsspridning. (Även kallat NRIA FLYG). 

Föregicks av NRIA Flyg 2013 och 2010.

Läs mer:

Virtual Nation

Agendan Virtual Nation syftar till en nationell, långsiktig satsning och en sammanhållen struktur kring simulering. Målet är att skapa förutsättningar för att Sverige ska fortsätta vara ett attraktivt land inom industri-, tjänste- och forskning och utvecklingssektorn samt som en förebild ur ett humanperspektiv.

Läs mer:

Produktion 2030

Omslag-300-x-300

Sverige är ett starkt produktionsland och tillverkningsföretagen har framgångsrikt skiftat fokus från masstillverkning till flexibel produktion av avancerade varor och tjänster.

Målet för det Strategiska innovationsprogrammet Produktion är att skapa en nationell bas av forskning, innovation och utbildning för konkurrenskraftig svensk produktion 2030.

Programmet fokuserar på sex olika områden där svensk produktion är konkurrenskraftig idag, men där insatser behöver göras för att företagen ska behålla konkurrenskraften och därmed stärka jobb och välfärd i Sverige.

Läs mer: 

Leading Innovation

illis_ledning_webb [1]

LEADING INNOVATION är en nationell agenda för organisering och ledning av och för innovation.

Nya sätt att leda och organisera innovation syftar till att ge organisationer en förmåga att kontinuerligt och proaktivt förändra sin verksamhet. Konkurrenskraften på en global marknad påverkas alltmer av ekologiska och sociala krav.

Läs mer: 

Blå energi

omslagblue [1]

Blå energi är en innovationsagenda för marin energi.

I framtidens förnybara energiproduktion ingår marin energi, ett ungt område där forskning och utveckling pågår för fullt. Sverige har de rätta förutsättningarna för att skapa en framtida exportindustri inom området.

Läs mer: 

Sharing
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories: Research