Ny nationell forskningsagenda inom flyg

Ny nationell forskningsagenda inom flyg

NRIA Flyg är den svenska forsknings- och innovationsagendan för flyg med målsättningen att stärka förutsättningarna inom flygteknikområdet. Den är framtagen av representanter från företag, universitet/högskolor/institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygteknik.

nria

Agendan är i första hand ett dokument som uppdateras regelbundet. Men den är också en process, ett kontinuerligt arbete där de deltagande aktörerna skapar nödvändig samsyn kring och styrning av det gemensamma teknikområdet.

I 2013 års dokument, NRIA Flyg 2013, studerar vi vilka åtgärder som ger bäst utväxling för svensk innovation inom flygteknik – och närliggande teknikområden – för tiden fram till 2050. Vi framför fyra rekommendationer som tillsammans ger en heltäckande åtgärdspalett för de företeelser inom svensk flygforskning och -innovation som vi upplever som flaskhalsar.

Mer information:

For more information: Product Development Research Lab Director, Professor Tobias C. Larssontobias.larsson@bth.se, +46(0)455-385525.

Sharing
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Categories: News, Research

1 thought on “Ny nationell forskningsagenda inom flyg

Comments are closed.