Monthly Archives: June 2024

Congratulations Omsri Aeddula, Doctor of Philosophy!

Omsri Aeddula successfully defended his PhD thesis “Navigating Data Challenges: AI-Driven Decision Support for Product-Service System Development” in front of a full house of 50 people in the room and online. Omsri made a popular presentation of his research and took the audience through his findings and application cases within mechanical engineering and applied health […]

Read More

BTH ska stödja industrin i att utveckla hållbara lösningar

Extended Reality (XR), kommer att förändra våra industrier och påverka framtidens ingenjörer, operatörer och kunders arbete. Nu får BTH medel av Vinnova för att under tre år arbeta med hur XR ska kunna användas för att stödja industrin i att utveckla, testa, installera och underhålla system med denna teknik.  Sharing       

Read More