Monthly Archives: June 2016

MSF Activities On The Greek / FYROM Border

Humanitär innovation vid BTH

Institutionen för Maskinteknik vid BTH har en stark forskningsprofil inom teknisk produktutveckling; hållbar produktinnovation, främst med koppling till områden som flyg, rymd, fordon, transport samt tillverkande industri i allmänhet. Sedan ett år tillbaka har profilen utökats till att även innefatta tillämpningar inom humanitär innovation. Professor Tobias Larsson är styrelsemedlem i Röda Korsets Högskola (RKH) som […]

Read More

Volvo CE prolongs research collaboration

Over the past three years Volvo CE and BTH within the Product Development Research Lab at the Department of Mechanical Engineering, have collaborated within the field of Innovative Product Development. This research collaboration will now be prolonged. Read more about the 3 year, 15 MSEK, research contract here: Volvo CE prolongs BTH research collaboration BTH […]

Read More

Invigning av Blue Science Park

I måndags var det invigning av Blue Science Park Karlskrona, ett samarbete mellan Karlskrona kommun, Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget Blekinge och näringslivet. Verksamheten leds av Magnus Forsbrand, och tanken är: “I Blue Science Park Karlskrona möts forskningen och de behov som finns i näringslivet och den offentliga verksamheten för att bygga upp spetskompetens och fånga upp nya […]

Read More

Probability characteristics of nonlinear dynamical systems driven by δ -pulse noise

ABSTRACT For a nonlinear dynamical system described by the first-order differential equation with Poisson white noise having exponentially distributed amplitudes of δ pulses, some exact results for the stationary probability density function are derived from the Kolmogorov-Feller equation using the inverse differential operator. Specifically, we examine the “effect of normalization” of non-Gaussian noise by a […]

Read More

PDRL at the 8th CIRP IPS2 Conference

The 8th CIRP IPS2 conference will kick-off this weekend with a Welcome reception at Chiostro Santa Marta, in the beautiful city of Bergamo, in Northern Italy CIRP IPS2 is a major yearly event for PDRL. The conference gathers researchers worldwide to share theoretical and practical experiences showing that transition towards Industrial Product-Service System. The conference this year is […]

Read More

NU2016 “Global studentsamverkan tillsammans med företag”

Christian Johansson och Tobias Larsson deltog på NU2016. NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. 2016 är den […]

Read More

Evaluating Health Information Systems Using Ontologies

ABSTRACT Background: There are several frameworks that attempt to address the challenges of evaluation of health information systems by offering models, methods, and guidelines about what to evaluate, how to evaluate, and how to report the evaluation results. Model-based evaluation frameworks usually suggest universally applicable evaluation aspects but do not consider case-specific aspects. On the […]

Read More

Urban Mining as a Case for PSS

ABSTRACT Reports about the depletion and pollutant of the earth by human interference and the increasing need for urbanised areas require us to think differently about how we go about achieving this increased urbanisation. In this context, urban mining, where demolition sites are mined for increased recycling and value extraction. Due to high specialisation of […]

Read More