Smart Industri / Industri 4.0-kurser

Smart Industri / Industri 4.0-kurser

Den fjärde industriella revolutionen möjliggör en industriell produktion som är mer automatiserad, digitaliserad och uppkopplad. I en smart fabrik kommunicerar maskiner, komponenter och människor med varandra och flöden och processer analyseras och styras automatiskt. Individuella kundanpassningar och produktutveckling görs snabbare, billigare och utan krav på stora volymer. Resursförbrukningen kan minskas radikalt och industriföretagen kan med digitalisering accelerera omställningen till en hållbar industriell produktion som är digitalt uppkopplad, flexibel, resurseffektiv, miljövänlig och ger förutsättningar för en attraktiv arbetsplats.

BTH erbjuder nu två kurser inom Smart Industri med start vårterminen 2021:

  • Smart Industri: Människa/maskin-samarbete inom industri 4.0 (7.5 HP)
  • Smart Industri: Automation och artificiell intelligens inom industri 4.0 (7.5 HP)

Läs mer på BTH.se “Kurser inom Smart Industri“.

Kontakta Tobias Larsson för mer information.

Categories: Uncategorized