Digitalisering och smart industri temat för Smart Start Graduate Trainee-programmets besök

Digitalisering och smart industri temat för Smart Start Graduate Trainee-programmets besök

Smart Start Graduate Trainee-programmet besökte BTH den 14 september för en heldag på temat digitalisering och smart industri. Deltagarna från Roxtec, Region Kalmar, Profilgruppen och Kalmar Energi fick en inblick i den pågående industriella transformationen och hur BTH:s verksamhet inom mjukvaruutveckling och produktutveckling bidrar till att möta globala samhällsutmaningar.

Vicerektor Andreas Larsson tog emot traineerna i BTH:s Makerspace för en introduktion till högskolans verksamhet och besökarna fick även möjlighet att träffa studenter från civilingenjörsprogrammet i marin teknik. Därefter gick gruppen vidare till Ericsson Space där Ehsan Zabardast, doktorand vid Institutionen för programvaruteknik och Software Engineering Research Laboratory, tog över för att tillsammans med studenterna Johannes Berggren och Adam Svensson guida traineerna genom en presentation om hur mjukvara är en möjliggörare för den fjärde industriella revolutionen och hur i princip hela vår vardag och de produkter och tjänster vi använder är beroende av mjukvara på ett eller annat sätt. Deltagarna fick även prova på att bygga en egen IoT-enhet samt reflektera över hur digitalisering påverkar deras egna yrkesroller och expertisområden.

Eftermiddagspasset inleddes med en rundvandring i BTH Innovation Labs, där föreståndaren Peter Blaschke visade upp de olika labbmiljöer som är tillgängliga för såväl studenter som personal från hela BTH. Samtalet handlade mycket om hur vi kan skapa en kreativ och innovativ kultur där det känns naturligt att bygga och testa konceptuella lösningsförslag och prototyper som i slutändan kan bli innovationer. Ett konkret projekt som lyftes fram var ReGlove, en lösning för att återvinna och återtillverka skyddshandskar som studenter vid BTH har tagit fram tillsammans med studenter vid Stanford University och som nådde den globala topp 20-listan i James Dyson Award.

Sravan Tatipala, doktorand vid Institutionen för maskinteknik och Product Development Research Laboratory, berättade sedan om området smart industri, där han bland annat tog besökarna igenom ett case tillsammans med Volvo Cars gällande formning av fordonskomponenter samt berättade om hur digitala tvillingar skapar möjligheter för exempelvis realtidsoptimering av tillverkningsprocesser. Sravan demonstrerade även BTH:s Cyber Physical Factory så att deltagarna fick inblick i hur en smart produktionslina kan se ut i praktiken.

Ryan Ruvald, även han doktorand vid Institutionen för maskinteknik och Product Development Research Laboratory, tog hand om dagens sista pass, där temat var fysiska prototypers betydelse för innovationsprocessen. Ryan inledde med en översikt av olika prototyper och dess användningsområden, för att sedan tillsammans med doktorandkollegan Omsri Aeddula visa Electric Site Scaled Demo som de tillsammans med Volvo Construction Equipment har utvecklat för att demonstrera utvecklingsresan mot företagets nollvision: noll olyckor, noll utsläpp och noll oplanerade stopp. Under samtalet var det tydligt att den här typen av interaktiv och fysisk prototyp ger upphov till helt andra frågor och konversationer än vad en film eller animering gör. 

Stort tack till alla inblandade som gjorde dagen möjlig!

Smart Start är ett samarbete mellan Sydsvenska Handelskammaren, Linnéuniversitetet, BTH, Region Kronoberg, Region Kalmar Län och Region Blekinge. Syftet är att få de unga talanger som utbildas i regionen att stanna kvar även efter examen men också att locka hemvändare och andra som vill ha en smart start på sin karriär. Detta för att säkra kompetensen hos företagen i regionen i framtiden.

Företaget anställer traineen under ett års tid samtidigt som hen deltar i ett utbildande program i Smart Starts regi. Utbildningen innehåller delar som projektledning, ledarskap och digitalisering. Smart Start står för marknadsföringen av traineetjänsterna och presenterar ett antal kandidater för företaget som gör det slutgiltiga valet av trainee och utser en handledare i företaget.

www.smartstarttrainee.se

Categories: News