Besök på University of Oxford

Besök på University of Oxford

Den 8:e maj besökte avdelningschef Mats Walter och docent Sharon Kao-Walter origamilaboratoriet vid Department of Science and Engineering vid University of Oxford.

PDRL.BTH-Oxford-770x577

Besöket utgör inledning av ett forskningssamarbete mellan BTH och Oxford, framförallt med fokus på hur origamitekniker kan användas tillsammans med olika material för att skapa lättare, energisnålare konstruktioner som även nyttjar materials styrka och hållfasthet bättre än existerande produktionstekniker.

För mer information; Mats Walter, mats.walter@bth.se.

Categories: News, Research