”Affärsmodeller för avancerade tjänster hos produktföretag” workshop vid LTU

”Affärsmodeller för avancerade tjänster hos produktföretag” workshop vid LTU

I fredags deltog Marco Bertoni i ”Affärsmodeller för avancerade tjänster hos produktföretag” workshop som arrangerades av Luleå Tekniska Universitet. Syftet med denna workshop var att lyfta diskussionen kring hur företag kan utveckla sin affärsmodell genom att sälja avancerade tilläggstjänster.

Tillverkande företag inom många olika områden erbjuder alltfler avancerade tjänster kring sina produkter, något som också påverkar deras affärsmodeller; från att varit främst produktfokuserade går de över till att bli alltmer tjänstefokuserade. Det innebär utmaningar för små och medelstora företag, men också möjligheter – exempelvis som nischleverantör åt större företag. Workshoppen baseras på det av Produktion2030 finansierade projektet ”Design och implementering av cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller”

Categories: News, Research