Archives

Big thinking in Blekinge: How do you build a Moonshot?

To celebrate the fact that the Building Moonshot book was released the event “Big Thinking in Blekinge” was held with Blue Science Park and Blekinge Institute of Technology as organisers. Authors Tamara Carleton and  William R. Cockayne, both researchers at Product Development Research Lab / Mechanical Engineering, started out with sharing nuggets and insights from […]

Read More

Congratulations Alexander Barlo, Licentiate in Mechanical Engineering!

Alexander Barlo presented his licentiate thesis entitled “Failure Prediction of Complex Load Cases in Sheet Metal Forming: Emphasis on Non-Linear Strain Paths, Stretch-Bending and Edge Effects” in front of an +50 people hybrid audience of online listeners and physically present people. Alex made a popular presentation of the background of his research and the findings […]

Read More

Elektriska entreprenadmaskiner utanför elnätet?

Karl-Henrik, Hedvig, Stefan och Ludwig skapade tillsammans med Stanfordstudenter Nomad och Oasis – två enheter som tillsammans kan generera och distribuera energi till eldrivna maskiner utanför elnätet, till exempel vid katastrofarbeten. Projektet är en del av kursen ME310, en årlig kurs och ett globalt samarbete med Stanford University där bland annat Volvo Construction Equipment utmanar […]

Read More

CONVERGE | 2023

CONVERGE – Solving the energy distribution in road construction Sweden has committed to meeting the Paris Agreement by reducing greenhouse gas emissions to net zero in 2045. Transport in the construction industry, as a whole, uses 35% of global produced energy and annually releases 40% of carbon dioxide into the atmosphere. Today, approx. 6% of […]

Read More

DemoCreate | 2023

DemoCreate – Creative power for a democratic society DemoCreate är ett tvärgående, transformativt innovationsprogram för den kreativa sektorn. Genom att frigöra och förstärka den demokratiska och innovativa kraften hos kulturella och kreativa näringar är målet att bygga ett dynamiskt och inkluderande samhälle som värnar om alla medborgares grundläggande friheter. Arbetet utgår från att ett fritt […]

Read More

I-STAMP project progress meeting in Spain

The partners of I-STAMP project met in Mondragon Spain between 6th and 7th February to discuss project progress and exchange learnings. I-STAMp project aims to develop cost-effective and affordable actuators and sensors, together with fully automatic control systems to achieve self-adjustable production systems in automotive press lines. Read more about the project and partners at […]

Read More

DemoCreate; Nytt projekt inom Impact Innovation!

Vinnova, Formas och Energimyndigheten har haft en gemensam utlysning inom “Impact Innovation”. Som ett led i processen att utforma upp till fem aktörsdrivna och kraftfulla program får nu 23 (av 98) så kallade förberedelseprojekt stöd för att utveckla programidéer tillsammans med andra nyckelaktörer som kan driva omställning. Programmen ska riktas mot en eller flera övergripande […]

Read More

Congratulations Raj Jiten Machchhar, Licentiate in Mechanical Engineering!

Raj Jiten Machchhar presented his licentiate thesis entitled “Towards Changeability Quantification for Product-Service Systems Design” in front of an hybrid audience of online listeners and physically present people. Raj made a popular presentation of the WHY and HOW of his research and took the audience through his findings so far (thesis consists of a summary […]

Read More