Archives

Knowledge Foundation supports development of profile education in Mechanical Engineering!

The Knowledge Foundation (hhttp://www.kks.se/) has decided to fund the development of our MSc Programme in Mechanical Engineering (project budget of 2.7 MSEK). “It feels great that The Knowledge Foundation believes in us and the research profile we have in mechanical engineering! Connected to our research, and in intense collaboration with industry, we now get the […]

Read More

Research demos at Innovation Day 2019

The Blue Science Park Innovation Day 2019 was yet another successful demonstration of BTH’s PhD students driven research. With a unique blend of industries represented at the event there was quite a buzz around the HoloLens Augmented Reality based prototypes created for autonomous construction vehicle interaction, and the Poppy Robot used for engineering student experiments.

Read More

Uppfinnare på sportlovet!

Produktutvecklingslabbet bjöd in till en eftermiddag i Karlskrona Makerspace där ungdomar fick delta i årets sportlovsaktivitet; att bygga sin egen “automata”, en mekanisk skulptur. Forskarna Johan Wall, Christian Johansson och Tobias Larsson stöttade i en övning där ett färdigt exempel fanns för att inspirera, men där kidsen själva fick gå igenom processen att tänka ut […]

Read More

Interest in research

We typically do research in order to make an impact; better products, less material use, less environmental impact, higher value, lower cost etc. The solution space is wide and the knowledge generated is big. Still, it is interesting, and fun, to once-and-a-while have a look at how the articles are being downloaded or viewed. So, […]

Read More

The Knowledge Foundation and BTH signs research contract

The Knowledge Foundation visited BTH to sign the formal contract around the research profile MD3S+ – Model Driven Development and Decision Support. A 53 msek contract over 3 years with focus on research around next generation of sustainable product-service systems. More information: https://www.productdevelopment.se/?p=68 Lyckad forskningssatsning fortsätter: https://www.productdevelopment.se/?p=7257 https://www.bth.se/forskning-nyheter/fortsatt-forskning-pa-hallbara-produkter-tack-vare-medel-fran-kk-stiftelsen/

Read More

Seminarie: Modelldriven produktutveckling

Sedan 2013 har BTH tillsammans med företagspartners drivit ett forskningsprojekt med fokus på modelldriven utveckling och beslutsstöd fokuserat på att stödja framtagningen av morgondagens hållbara produkt-tjänstelösningar. Projektet avslutas Mars 2019 och resultat börjar finnas tillgängliga. I samarbete med SIG-PM och Produktutvecklingsakademin höll projektet en resultatsession fokuserat på hur ett modellbaserat arbetssätt kan användas vid produktutveckling.

Read More

KK-stiftelsen satsar vidare på forskning!

Sedan 2013 har BTH satsat på forskning inom innovativ produktutveckling. Nu satsar KK-stiftelsen och samarbetsföretag ytterligare medel för att den framgångsrika forskningen ska kunna fortsätta och ytterligare utvecklas.

Read More

Beslutsstödsmiljö för produktutveckling

En liten glimt in i den beslutsstödsmiljö för produktutvecklande företag som utvecklas inom forskningsprojektet “model driven development and decision support” tillsammans med våra forskningspartners. Förmåga att redan i konceptfasen, innan man bygger produkterna, kunna förstå kostnad, värde samt miljöpotential mm över hela livscykeln skapar enorma möjligheter att prova olika scenarios och lösningar. Videovägg och touchscreen […]

Read More

Most Influential Qualities in Creating Satisfaction Among the Users of Health Information Systems: Study in Seven European Union Countries

ABSTRACT Background: Several models suggest how the qualities of a product or service influence user satisfaction. Models such as the Customer Satisfaction Index (CSI), Technology Acceptance Model (TAM), and Delone and McLean Information Systems Success demonstrate those relations and have been used in the context of health information systems. Objective: This study aimed to investigate which qualities […]

Read More

Successful research on innovative product development

Since 2013, one of BTH´s focus area in research has been on innovative product development.Now after five years, an initial evaluation has been made and the results are very positive – the researchers have been active and it is high quality of scientific production.

Read More