Archives

Visit to Centre for Product Design and Manufacturing

Ph.D. student Omsri Aeddula visited the Centre for Product Design & Manufacturing at the Indian Institute of Science (IISC) in Bangalore, India to explore collaboration in research and education. The visit includes Omsri Aeddula presenting research work at TIMA, PDRL and understanding the research work at CPDM, IISC. With Prof. Amaresh Chakrabarti, he visited Ideas […]

Read More

ME310 Convergence week på Stanford

BTHs team i Stanfordprojektet ME310 är precis hemkomna från ”Convergence Week” på Stanford University, där man tillsammans har jobbat med projektet och bestämt sitt slutkoncept som man ska konstruera till slutpresentationen i juni.  Årets projekt går ut på att utforska behov och möjligheter att ta alternativa energikällor till platser där man inte har lättillgänglig infrastruktur […]

Read More

Uppfinnare för en dag – Hyperloop pod designers!

Produktutvecklingslabbet bjöd in till en eftermiddag i Karlskrona Makerspace där ungdomar fick delta i årets sportlovsaktivitet; att i team klura på design av en pod för Hyperloop och sedan implementera sina idéer. Forskaren Johan Wall berättade berättade kort om problemlösningsprocessen och vilket material de hade att jobba med för att lösa utmaningen. NKT’s Kristina Owesson […]

Read More

VaViM – Validation of virtual models used for simulation of autonomous vehicle systems | 2022-

In order to achieve scalability and robustness, verification and validation (V&V) of self-driving vehicle systems need to be largely performed virtually. This requires validated models on sensors, vehicles and environments where the systems are to operate. The aim of this pre-study is to identify state-of-the-art (SoA) and high-priority research questions within methods for validating models […]

Read More

ASPECT – A System for Electric and Connected Transport Solutions | 2021-

Project ASPECT aims to, based on learnings from pilot Electric-Site, lift the technology to an energy optimized solution to scale in both volume and size. Focus for this project is within confined area. The project includes design of energy infrastructure, electric system on machines and site management system. Furthermore it includes validation of digital infrastructure […]

Read More