Archives

ME310 Convergence week på Stanford

BTHs team i Stanfordprojektet ME310 är precis hemkomna från ”Convergence Week” på Stanford University, där man tillsammans har jobbat med projektet och bestämt sitt slutkoncept som man ska konstruera till slutpresentationen i juni.  Årets projekt går ut på att utforska behov och möjligheter att ta alternativa energikällor till platser där man inte har lättillgänglig infrastruktur […]

Read More

Uppfinnare för en dag – Hyperloop pod designers!

Produktutvecklingslabbet bjöd in till en eftermiddag i Karlskrona Makerspace där ungdomar fick delta i årets sportlovsaktivitet; att i team klura på design av en pod för Hyperloop och sedan implementera sina idéer. Forskaren Johan Wall berättade berättade kort om problemlösningsprocessen och vilket material de hade att jobba med för att lösa utmaningen. NKT’s Kristina Owesson […]

Read More

VaViM – Validation of virtual models used for simulation of autonomous vehicle systems | 2022-

In order to achieve scalability and robustness, verification and validation (V&V) of self-driving vehicle systems need to be largely performed virtually. This requires validated models on sensors, vehicles and environments where the systems are to operate. The aim of this pre-study is to identify state-of-the-art (SoA) and high-priority research questions within methods for validating models […]

Read More

ASPECT – A System for Electric and Connected Transport Solutions | 2021-

Project ASPECT aims to, based on learnings from pilot Electric-Site, lift the technology to an energy optimized solution to scale in both volume and size. Focus for this project is within confined area. The project includes design of energy infrastructure, electric system on machines and site management system. Furthermore it includes validation of digital infrastructure […]

Read More

TRUST-SOS – TRUSTed – Site Optimisation Solutions | 2021-

In the project TRUST–SOS, we are developing digitalized services to increase the level of trusted decision making to optimise overall site systems in off-road transport applications. Today, off-road sites and fleet operations involve a high degree of experience-based decision making to create the optimal usage of equipment and resources at the site and to reduce […]

Read More

Ligth2Sustainable – Kompetenscenter för pressnings- och formningsteknologi | 2021-

Teknisk utveckling och globalisering förändrar ständigt förutsättningarna för industrier världen över. Den senaste utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik har förkortat geografiska avstånd och öppnat nya marknader, vilket resulterat i uppdelning av produktionsprocesser i allt mindre beståndsdelar för att utnyttja konkurrensfördelarna på olika platser. Produktionen idag och i framtiden kommer att fortsätta att ske inom i […]

Read More