Blog

STARK – Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet | 2018-

STARK-projektet möter det globala målet; Framtidens hälsa och sjukvård. Hälsosam livsstil i medelåldern kan förbättra fysisk förmåga senare i livet. Detta leder till att individen får stärkt självständighet, ökat välbefinnande och livskvalitet, samt minskad fallrisk som äldre. STARK-projektets vision är att utarbeta ett e- hälsoverktyg för att tidigt identifiera åldersrelaterade försämringar samt bearbeta implementeringsväg så […]

Read More

Special Session “Model-Driven Decision Support for PSS” at CIRP IPS2

Marco Bertoni and Tobias Larsson are together with Giuditta Pezzotta and Fabiana Pirola of University of Bergamo setting up a special session on “Model-Driven Decision Support for PSS” at CIRP IPS2 that will be held in Hong Kong / Zuhai 2019. Deadline for proposals are Nov. 30th for full paper & abstract submission, more info here. […]

Read More

Special Issue “Design of Product-Service Systems”

Tobias Larsson and Marco Bertoni are editing the “Design of Product-Service Systems” Special Issue for “Designs”, an Open Access journal published by MDPI. Do not forget to submit your contribution, deadline is May 15th 2019! Special Issue Information Dear Colleagues, In search of more sustainable solutions and increased customer value combined with optimal resource utilization, manufacturing […]

Read More

Welcome as industrial PhD candidate Martin Frank!

Martin Frank is an industrial PhD candidate at BTH. Working as Research Engineer within Emerging Technologies at Volvo Construction Equipment he’ll now “double” by doing his PhD with a focus on data-driven design for autonomous systems. Martin is contributing to, and doing research in, the KKS research profile “Model Driven Development and Decision Support“. WHO […]

Read More

VIPP – Volvo Industrial PhD Programme

At Volvo Cars annual VIPP meeting, BTH’s PhD student Johan Pilthammar presented his research findings and received very good comments from the management team. His supervisor Prof. Sharon Kao- Walter was also invited and got a very good impression of the Volvo survey. About 30 industrial projects are in progress and more than 10 new […]

Read More

Keynote by Professor Michael Kokkolaras

Keynote by Professor Michael Kokkolaras: The supporting role of numerical optimization for decision-making in simulation-based engineering design When: 10:00 Monday 22nd October 2018 Where: J1610 Description: Computational modeling has enabled accelerated the assessment of engineering design alternatives. At the same time, the increasing complexity of such models and the required multidisciplinary analyses has maintained, if […]

Read More

Pedagogiska medel till Marco och Madeleine!

För första gången, har det i år varit möjligt att ansöka om pedagogiska medel för att delta i en nationell- eller internationell högskolepedagogisk konferens. Ett av kraven för att söka dessa medel är att ha presenterat sitt bidrag på Lärarlärdom 2018. En speciellt utsedd bedömargrupp har nu beviljat bidrag. Från PDRL så fick Marco och […]

Read More

Kicking off a new year of Global student innovation

On Saturday September 22 we will kick off a new year of global student innovation projects. Students will be invited to a day of exploring how new tech can address tomorrow’s challenges, all under the coaching and guiding of researchers from the Product Development Research Lab. This is also a kick off for the Stanford ME310 Global Design Innovation project.

Read More

At the origins of Product Service Systems: Supporting the concept assessment with the Engineering Value Assessment method

ABSTRACT In recent years, the economic circumstances spur many companies inchanging their traditional product-oriented value proposition toward a more customisedand sustainable offer referredas Product-Service Systems(PSS). The main advantages of the new solutions are related to their customisationwhich cangrant an improved customer experience. However, while pursuing greater differentiation from competitors and ‘locking-in’ customers and ‘locking-out’ competitors, […]

Read More

PSS cost engineering: A model-based approach for concept design

ABSTRACT Manufacturing companies are increasingly moving toward delivering combinations of products and services to provide higher value to their customers. The development of such Product Service Systems (PSS) escalates in complexity when several products developed by different suppliers need to be integrated into a unique system. For first tier suppliers, it is a great challenge […]

Read More