Blog

New simulation course well received

To stay competitive we continually re-evaluate and improve our educational offerings. Among other things, that means improving existing as well as developing new courses. In recent years several new courses have been launched on master level as direct offspring’s of the research project “Model Driven Development and Decision Support”, the main vehicle of research at […]

Read More

Uppfinnare på sportlovet!

Produktutvecklingslabbet bjöd in till en eftermiddag i Karlskrona Makerspace där ungdomar fick delta i årets sportlovsaktivitet; att bygga sin egen “automata”, en mekanisk skulptur. Forskarna Johan Wall, Christian Johansson och Tobias Larsson stöttade i en övning där ett färdigt exempel fanns för att inspirera, men där kidsen själva fick gå igenom processen att tänka ut […]

Read More

A Reverse Engineering Role-Play to Teach Systems Engineering Methods

ABSTRACT Students engaged in systems engineering education typically lack experience and understanding of the multidisciplinary complexity of systems engineering projects. Consequently, students struggle to understand the value, rationale, and usefulness of established systems engineering methods, often perceiving them as banal or trivial. The paper presents a learning activity based on a three-stage reverse engineering role-play […]

Read More

Madeleine årets lärare

Madeleine Hermann, universitetsadjunkt i maskinteknik, tilldelas utmärkelsen ”Årets lärare” av Blekinge Studentkår. Motiveringen lyder: ”Madeleines sätt att tänka på sina studenter är något utöver det vanliga. Hennes sätt att lära ut är både pedagogiskt och uppslukande. Hon ser till att vara tillgänglig så mycket som möjligt för sina studenter, vare sig det handlar om en […]

Read More

Besök på Tre D Mekaniska och MRT System

I december besökte studenter från Indien och Kina på 3+1 programmet i Maskinteknik Tre D Mekaniska AB i Vilshult i syfte att följa upp deras projekt gentemot en av företagets egna produkter i avseende på design, hållfasthetslära och simulering. VD Kristoffer Persson gick igenom med studenterna och följde upp deras projekt, samt hade genomgång av […]

Read More

Interest in research

We typically do research in order to make an impact; better products, less material use, less environmental impact, higher value, lower cost etc. The solution space is wide and the knowledge generated is big. Still, it is interesting, and fun, to once-and-a-while have a look at how the articles are being downloaded or viewed. So, […]

Read More

The Knowledge Foundation and BTH signs research contract

The Knowledge Foundation visited BTH to sign the formal contract around the research profile MD3S+ – Model Driven Development and Decision Support. A 53 msek contract over 3 years with focus on research around next generation of sustainable product-service systems. More information: https://www.productdevelopment.se/?p=68 Lyckad forskningssatsning fortsätter: https://www.productdevelopment.se/?p=7257 https://www.bth.se/forskning-nyheter/fortsatt-forskning-pa-hallbara-produkter-tack-vare-medel-fran-kk-stiftelsen/

Read More

Simulation-driven design, Projects 2018

Modelling and simulation are today a natural part of engineering design in businesses of all types and sizes. However, transition from simulation as primary a tool for verifying solutions that are already decided upon towards the use of simulation to stimulate creation of new concepts and provide guidance towards more optimized designs, especially in early […]

Read More

Seminarie: Modelldriven produktutveckling

Sedan 2013 har BTH tillsammans med företagspartners drivit ett forskningsprojekt med fokus på modelldriven utveckling och beslutsstöd fokuserat på att stödja framtagningen av morgondagens hållbara produkt-tjänstelösningar. Projektet avslutas Mars 2019 och resultat börjar finnas tillgängliga. I samarbete med SIG-PM och Produktutvecklingsakademin höll projektet en resultatsession fokuserat på hur ett modellbaserat arbetssätt kan användas vid produktutveckling.

Read More