Blog

Simulation-driven design, Projects 2018

Modelling and simulation are today a natural part of engineering design in businesses of all types and sizes. However, transition from simulation as primary a tool for verifying solutions that are already decided upon towards the use of simulation to stimulate creation of new concepts and provide guidance towards more optimized designs, especially in early […]

Read More

Seminarie: Modelldriven produktutveckling

Sedan 2013 har BTH tillsammans med företagspartners drivit ett forskningsprojekt med fokus på modelldriven utveckling och beslutsstöd fokuserat på att stödja framtagningen av morgondagens hållbara produkt-tjänstelösningar. Projektet avslutas Mars 2019 och resultat börjar finnas tillgängliga. I samarbete med SIG-PM och Produktutvecklingsakademin höll projektet en resultatsession fokuserat på hur ett modellbaserat arbetssätt kan användas vid produktutveckling.

Read More

Poppy humanoid

Poppy Humanoid integrates advanced robotic features in a modular and easy-to-use open source platform. Based on advanced Robotis actuators and neat 3D printed parts, it allows for anyone (artists, educators, developpers or scientists) to freely use it and hack it in their very own way.

Read More

KK-stiftelsen satsar vidare på forskning!

Sedan 2013 har BTH satsat på forskning inom innovativ produktutveckling. Nu satsar KK-stiftelsen och samarbetsföretag ytterligare medel för att den framgångsrika forskningen ska kunna fortsätta och ytterligare utvecklas.

Read More

Beslutsstödsmiljö för produktutveckling

En liten glimt in i den beslutsstödsmiljö för produktutvecklande företag som utvecklas inom forskningsprojektet “model driven development and decision support” tillsammans med våra forskningspartners. Förmåga att redan i konceptfasen, innan man bygger produkterna, kunna förstå kostnad, värde samt miljöpotential mm över hela livscykeln skapar enorma möjligheter att prova olika scenarios och lösningar. Videovägg och touchscreen […]

Read More

Value Innovation projects 2018

The 2018 edition of the MT2554 Value innovation course featured a total of 8 projects in collaboration with 5 company partners. The course is offered to students in the Master Programme of Mechanical Engineering and Industrial Economy. It builds on the Design Thinking Methodology and gives participants the opportunity to experience the development of new products […]

Read More

Most Influential Qualities in Creating Satisfaction Among the Users of Health Information Systems: Study in Seven European Union Countries

ABSTRACT Background: Several models suggest how the qualities of a product or service influence user satisfaction. Models such as the Customer Satisfaction Index (CSI), Technology Acceptance Model (TAM), and Delone and McLean Information Systems Success demonstrate those relations and have been used in the context of health information systems. Objective: This study aimed to investigate which qualities […]

Read More

Successful research on innovative product development

Since 2013, one of BTH´s focus area in research has been on innovative product development.Now after five years, an initial evaluation has been made and the results are very positive – the researchers have been active and it is high quality of scientific production.

Read More

Exjobb gav två nya jobb på Evomatic

– Vårt fokus var först och främst att göra ett bra exjobb, men visst fanns förhoppningen om en anställning på sikt. Nu hade vi flyt att det blev så direkt efter exjobbet, berättar Alexander Boneck, som tillsammans med Jint Van Reeden gjorde sitt exjobb på Evomatic under våren 2018.

Read More