Innovativ och hållbar produktutveckling i mål

Innovativ och hållbar produktutveckling i mål

Studenterna på tredje året i Maskinteknik har presenterat sina resultat i kursen innovativ och hållbar produktutveckling som de har genomfört i samverkan med olika industripartners från regionen. Eventet organiserades i form av en mässa där studenterna demonstrerade prototyper och presenterade sina resultat och processen dit för intresserade besökare.

Presentation av innovationsprojekt.

Totalt genomfördes 9 olika projekt tillsammans med fem industripartners från hela Blekinge. 

Lyckegård som tillverkar jordbruksprodukter hade utmaningen att ta fram nya koncept på hur deras CombCut ogräsrensare kan fällas ihop för både transport mellan fält och även vid förvaring under den tid på året då den inte används. Här har de två studentteamen tagit fram olikvarianter på hur man kan få produkten mindre skrymmande, och företaget ser potential i att jobba vidare med den utvecklingen.

CombCut projektpresentation med Lyckegård

Evomatic kom med utmaningen att ta fram ett modulärt robotgripdon som enkelt ska kunna konfigureras om mellan olika applikationer av produkter som de vill kunna lyfta i fabriken.

Evomatic-projektpresentation.

Plåt- och Sprialteknik i Torsås (PST) hade två olika problem relaterat till dels effektivare installation av skruvtransportörer samt även att kunna lyfta deras spiralfjädrar i fabriken.

PST projektpresentation.

Roxtec, som tillverkar lösningar för att täta vid rör- och kabelgenomföring mellan skott som ska vara täta kom med en utmaning om att utveckla en ny sorts sensor för att detektera när trycket i produkten faller och risk för läckage uppstår.

Lokala entreprenören Tommy Johansson kom med en idé om hur man kan hantera skador som uppkommer i samband med att krokar fastnar i huden när man fiskar. Här har två grupper tagit lite olika approach med utveckling av verktyg samt även omdesignade krokkoncept. 

Om Innovativ och hållbar produktutveckling

Kursen Innovativ och hållbar produktutveckling är första kursen för Maskiningenjörsstudenterna då de jobbar tätt tillsammans med ett företag och för lösa ett av deras verkliga problem. Studenterna jobbar med en given utmaning och ska under ca 8-10 veckor analysera problemet och ta fram ett koncept samt konstruera en prototyp som har möjlighet att lösa problemet. Det deras första erfarenhet av att i samverkan med extern uppdragsgivare prova olika teorier och metoder för effektivare produktutveckling på verkliga problem i behov av ny eller förbättrad lösning. 

– Verkliga problem utgör både en större motivator för studenterna till att leverera sitt bästa och innebär samtidigt en utmärkt träning för dem i att tillsammans i grupp hantera frågeställningar som har många dimensioner och avvägningar att hantera, kommenterar Ansel Berghuvud, kursansvarig för Innovativ och hållbar produktutveckling på BTH. 

Categories: Education, News