Samverkande robotar utvecklade av samarbetande ingenjörsteam

Samverkande robotar utvecklade av samarbetande ingenjörsteam

Studenterna i årskurs två har under vårterminen jobbat med en mekatronisk utmaning där uppgiften var att konstruera, bygga och programmera en autonom robot. Årets utmaning i projektkursen MT1458 fokuserade på samarbete, roboten skulle lösa en given uppgift så bra som möjligt genom att samarbeta med en robot konstruerad av en annan grupp studenter. En viktig lärdom i kursen var därför insikten om de utmaningar och möjligheter som uppstår när man försöker lösa problem genom att samarbeta med flera olika ingenjörsteam. Nytt för i år var ett ökat fokus på robusthet. Vid kursens slutpresentationen tävlar de deltagande teamen mot varandra för att se vilket team som effektivast kan lösa problemet. Under detta tävlingsmoment ska en extern operatör manövrera roboten. Teamen tvingades därigenom i år att fokusera lite extra på robusthet och användarvänlighet. Skrivna användarinstruktioner var enda sättet att kommunicera med operatören under tävlingsmomentet.

Chrille inslängd som operatör i robotracet.

Robotarna byggdes med LEGO Mindstorms som bas. LEGO Mindstorms är ett system av mjukvara och hårdvara för att skapa flexibla, programmerbara robotar. Det innehåller en programmerbar logikenhet som kontrollerar systemet, motorer och sensorer. De första prototyperna byggdes i LEGO och kartong. Under våren har teamen stegvis förfinat sina robotar, robotarna som presenterades vid slutredovisningen innehöll inte längre ”strukturdelar” av Lego. Robotarna uppvisade en imponerande variation vad gäller utseende och funktion men också materialval och använda tillverkningsmetoder. Teamen har spenderat många timmar i våra olika lab och i Makerspace för att realisera de produktkoncept som tagits fram. På robotarna hittades mycket 3D-printade plastdelar, bockade och svetsade metallstrukturer, vattenskurna och nc-frästa detaljer, plexiglas, trä m.m.

Studenterna har visat stort engagemang och lagt mycket tid på sina robotar. Under devisen ”serious play” har man bland annat lärt sig om mekatronik, produktutveckling (inte minst i PU i samverkan med andra grupper för att säkerställa måluppfyllnad), projekthantering, gruppdynamik och prototyptillverkning.

Torsdagen den 17:e maj var det slutpresentation och dags för ett tävlingsmoment där lagen fick visa vad deras robotar klarade av. Alla lag visade upp fungerande robotar med spännande och kreativa lösningar på system- och komponent-nivå.

Vinnande team i robotrace 2018.

Press